Bopæl, samvær og børnebidrag

Hvad med børnene

Når forældre bliver skilt og ophæver samlivet, fortsætter den fælles forældremyndighed – det fremgår af loven. Derimod skal forældrene aftale hvem børnene skal have bopæl hos (bopælsforælder) og hvilket samvær børnene skal have med den anden forælder (samværsforælder). Børnebidrag skal også aftales. Hvis forældrene ikke kan indgå aftale, kan sagen indbringes for Statsforvaltningen.

Advokathuset Bredgade rådgiver i mange sager om børn. I alle sager anbefaler vi, at du kommer ind til et rådgivningsmøde, hvor vi gennemgår dine rettigheder. Det er vores erfaring, at et rådgivningsmøde hos os giver ro og tryghed omkring situationen og mange gange kan du indgå en god aftale om børnene. Vi bidrager med at holde konfliktniveauet mellem forældrene nede og foreslår at der laves enkle aftaler om børnene, som er overskuelig for alle parter, ikke mindst børnene.

Se eksempel på samværsaftale

Hvis du er indkaldt til møde ved Statsforvaltningen om dine børn, kan vi tage med dig til mødet, hvis du føler dig utryg ved at møde alene. Hvis sagen skal afgøres af en domstol, kan vi repræsentere dig i retssagen om bopæl for børnene og forældremyndighed. Hvis I ikke kan blive enige læs mere om Børn og Statsforvaltningen.