Ansættelsesret og ansættelseskontrakter advokat logo Ansættelse af personale

Ansættelsesret og ansættelseskontrakter

Gode ansættelseskontrakter giver tryghed og færre konflikter

Det giver tryghed og god økonomi for virksomheden at have gode og opdaterede ansættelseskontrakter. Hvis virksomhedens ansættelseskontrakter er konsekvente, velstrukturerede og lever op til alle lovkrav, kan mange konflikter med personalet undgås.

Funktionærloven – Ansættelse af funktionærer

Mange danske lønmodtagere er omfattet af funktionærloven, som er en af arbejdsmarkedets hovedlove. Lovens formål er at beskytte funktionærer, og den forholder sig detaljeret til lønmodtageres rettigheder og ansættelsesretlige krav til arbejdsgiver.

Ansættelseskontraktens indhold – få hjælp af en advokat

Ansættelseskontrakten skal tage højde for og indeholde svar på de spørgsmål, som typisk opstår i forbindelse med ansættelse af personale. Det kan for eksempel være betingelser for ansættelse, prøvetid, lønforhold plus regler for advarsler og opsigelse. Få hjælp af en advokat til korrekte ansættelseskontrakter.

Vær på den sikre side – få jeres ansættelseskontrakter gennemgået

Ansættelseskontrakten aftaler man individuelt med den enkelte medarbejder, men gerne baseret på en standardkontrakt, som advokaten kan hjælpe jer med at udvikle, udforme og vedligeholde. På den måde er I sikre på, at virksomheden til enhver tid overholder oplysningskravene i Ansættelsesbevisloven ved ansættelse af personale, men også at virksomheden undgår de efterhånden store bøder som domstolene pålægger arbejdsgivere, der har fejl og mangler i ansættelseskontrakterne. Ferieloven og alle andre regler inden for personalejuraen bliver også overholdt, hvis jeres løbende ansættelseskontrakter bliver gennemgået regelmæssigt.

Juridisk rådgivning og HR

Ud over den juridiske rådgivning i forbindelse med ansættelse af personale kan Advokathuset Bredgade også hjælpe virksomheden med praktiske råd til forhandlinger med kommende eller nuværende medarbejdere, herunder også opsigelse af medarbejdere. Advokathuset Bredgade har desuden et samarbejde med flere HR / Personale Rådgivnings Konsulenter, som vi kan henvise til, hvis der er behov for yderligere praktisk personale håndtering/rådgivning. Det kan for eksempel være gennemførelse af årlige medarbejdersamtaler, udarbejdelse af personalehåndbog eller andre opgaver, som aflaster og frigiver tid til ledelsen. Der kan også være situationer hvor det er en fordel, at personalekontakten varetages af en ”neutral” konsulent.

Kontakt advokat Claus Christian Hansen, tlf. 31 18 66 22 erfaren rådgiver indenfor arbejds- og ansættelsesforhold.