Forældrekøb af lejlighed til børn

Mange fordele ved forældrekøb

Der er mange fordele ved forældrekøb. Men der er flere ting, du bør være opmærksom på ved forældrekøb, udover almindelig ejendomshandel. Du skal nemlig også have styr på lejeloven i forbindelse med den aftale, du indgår med dit barn. Der er også dine skatteforhold at tage med, samt hvis du ønsker at overdrage boligen til dit barn, er der også flere forskellige muligheder for dette.

Forældrekøb er en rigtig gode måde at hjælpe dit barn ind på boligmarkedet, hvilket ellers kan være svært, især i de store universitetsbyer, hvor der er kamp om boligerne. Men et forældrekøb er også en rigtig god forretning for dig. Det er vigtigt at du har styr på alle elementerne ved forældrekøb og derfor er det en god ide at have en boligadvokat med på sidelinjen, hvilket kan spare dig for mange dyre lærepenge.

Advokat forbehold

Du bør altid kontakte en advokat, inden du underskriver en købsaftale, også ved forældrekøb. Hvis det ikke er muligt, anbefaler vi at du underskriver købsaftalen med et såkaldt advokatforbehold. Det kan fx se således ud:
”Handelen er betinget af, at den kan godkendes i sin helhed af Advokathuset Bredgade. Eventuelle indsigelser skal være ejendomsmægleren i hænde senest 4 hverdage efter købers og sælgers underskrift.”

Din investering i en ejerlejlighed er en virksomhed

Man skal huske, at når man køber en bolig for at leje den ud igen, så der tale om en virksomhed. Du skal tænke over, hvilken skatteordning, du vil vælge. Hvis du har en indtægt, hvor du betaler topskat, har du næsten altid størst glæde af at vælge virksomhedsbeskatningen eller evt. kapitalafkastordningen. Her får du den fulde værdi af rentefradraget i personindkomsten, mens du kun betaler arbejdsmarkedsbidrag af overskuddet.

Det er altid en god ide at regne økonomien igennem på længere sigt og finde den mest fordelagtige model, før du foretager et forældrekøb. Du kan læse mere om beskatningen på SKAT’s hjemmeside.

Hvordan fastsætter man huslejen for udlejning til sit barn?

Ved forældrekøb har man normalt en interesse i at holde huslejen nede, fordi man bliver beskattet af indtægter i virksomheden. Det er ikke altid let at fastsætte en korrekt husleje. Ifølge SKAT skal dit barn betale en markedsleje, der svarer til det beløb, man kunne tage, hvis man lejede ud til en person, som man ikke var i familie med. Denne markedsleje er dog ikke altid let at bestemme. Man har endda set eksempler på, at børn er gået til Huslejenævnet for at få sat lejen ned, fordi forældrene så bliver beskattet lavere af deres indtægt på udlejningen.

Hvis SKAT vurderer, at huslejen er for lav, kommer dit barn til at betale gaveafgift af forskellen op til markedsværdien og du kommer stadig til at betale skat af den fastsatte markedsværdi, så det er en rigtig dårlig ide.

Boligsikring

Dit barn har mulighed for at søge om boligsikring, selv om der er tale om forældrekøb. For at få boligsikring, skal der være oprettet en lejekontrakt. Hvor meget boligsikring dit barn får, afhænger bl.a af lejlighedens størrelse, husleje og dit barns indkomst. Du kan læse mere på www.borger.dk.

Når lejligheden skal sælges

Hvis I som forældre ikke selv vælger at flytte ind i lejligheden, så skal den nok sælges på et tidspunkt, f.eks. når dit barn er blevet færdig med sin uddannelse. Her er der flere muligheder:

Hvis du ønsker en familieoverdragelse

Hvis du ønsker at overdrage lejligheden til dit barn, kan du gøre det ved en familieoverdragelse. Du må sælge den op til 15% under markedsprisen, uden at dit barn skal beskattes. I stedet for at dit barn skal ud at låne penge, kan I også lave et rente- og afdragsfrit familielån. Herved overdrager du boligen mod udstedelse af et gældsbrev. Her er der så tale om et anfordringslån, hvilket er et lån der kan opsiges med meget kort varsel. På den måde kan du udskyde betalingen eller du kan forære dit barn boligen over en årrække. Når du sælger til dit barn, sparer du nogle af de omkostninger, som der normalt er forbundet med salg af en ejerlejlighed.

Du sælger til dit barn

Her har du ret til at sælge op til 15% under markedsprisen, som udregnes ud fra den seneste offentlige ejendomsvurdering, uden at dit barn skal betale skat af den fordel barnet får ved at købe lejligheden billigt. Det er ofte en god ide, hvis lejligheden er steget i værdi, siden du købte den, fordi du alligevel bliver beskattet af avancen ved salg af ejendommen. Ved salg til dit barn sparer du nogle af de omkostninger, som der normalt er forbundet med salg af en ejerlejlighed.

Hvis du ønsker at forære boligen til dit barn

Reglerne er sådan at du årligt må give hver af dine børn en afgiftsfri gave på op til 62.900 kroner. Gør du det hvert år og dit barn bruger det til at afdrage på gældsbrevet, vil gælden til sidst være indfriet. På den måde kan du faktisk forære dit barn boligen, uden at der skal betales afgifter. Hvis både du og din ægtefælle giver jeres barn en afgiftsfri gave, kan der afdrages 125.800 kroner om året på gældsbrevet.

Sådan sælger du skattefrit til fremmede

Hvis dit barn ikke ønsker at købe lejligheden, skal den sælges til fremmede. Men vælger du at bo i lejligheden i en kort periode, er det skattefrit for dig at sælge med avance. Dette bør du også overveje ved købet af lejligheden. Det er i sær værd at overveje, hvis der har været store prisstigninger på ejendomme, mens dit barn har boet i lejligheden. Se lovgrundlag for skattefrihed ved salg af fast ejendom

Her skal du passe særligt på

Der er nogle faldgruber og nogle forhold, som du skal passe på, før du laver et forældrekøb. Her er nogle af dem:

Må lejligheden fremlejes?

I nogle boligforeninger er det ikke tilladt at fremleje lejligheder i længere perioder. Det er derfor vigtigt at du sikrer dig, at det er tilladt. Det er de færreste andelsboligforeninger, hvor det er tilladt at fremleje i længere perioder. Derfor kan vi generelt ikke anbefale, at du investerer et forældrekøb i en andelslejlighed.

Undgå en fremlejekontrakt, som du ikke kan opsige

Du må aldrig stå som udlejer til andre end dit barn. Hvis du fx kommer til at stå som udlejer af et værelse i lejligheden, kan du risikere, at du ikke kan opsige aftalen, og så kan du ikke sælge lejligheden, selv efter dit barn er flyttet. Derfor skal du altid sørge for, at det er dit barn, der står som udlejer af værelse.

Hvad sker der hvis dit barn flytter fra lejligheden?

Et forældrekøb skal som regel ses i et længere perspektiv, hvis økonomien skal være fornuftig. Man skal derfor også tage højde for, hvad der kan ske, hvis sønnen eller datteren pludselig flytter, og man står med en tom lejlighed. Der er flere muligheder at vælge imellem i en sådan situation, men det kan gå meget galt, hvis man ikke tænker sig om og kommer til at handle overilet. Vi kender til eksempler på forældre, der har tabt store summer, fordi de kom til at handle imod egne interesser.

Derfor skal du bruge boligadvokater ved forældrekøb

Bredgade Advokater har i mange år hjulpet forældre med alt det juridiske og praktiske i forbindelse med forældrekøb og den efterfølgende lejeaftale, så begge parter er sikret økonomisk og ikke mindst lovmæssigt. Med os i ryggen får du et godt planlagt forældreindkøb med sund økonomi og styr på hele forløbet.

Få den rigtige hjælp til forældrekøb

Når du har fundet den rigtige lejlighed, vil vi anbefale vores advokatpakke, som indeholder al den rådgivning og praktisk hjælp, du har brug for ved forældrekøb.

Få advokatpakke til forældrekøb

Pakken indeholder al rådgivning, du har behov for ved forældrekøb, inkl. lejekontrakt mellem forældre og barn.:

 • Vurdering af økonomiske aspekter ved forældrekøb
 • Planlægning af samlet forløb ved forældrekøb og senere salg
 • Gennemgang af relevante juridiske dokumenter
 • Rådgivning om valg af skatteordning
 • Udarbejdelse af dokumenter i forbindelse med køb af ejendommen
 • Undersøgelse af om det juridiske grundlag for udlejning af lejlighed til dit barn er i orden
 • Rådgivning om lejepris på lejligheden
 • Rådgivning om boligsikring til dit barn
 • Udarbejdelse af lejekontrakt til dit barn
 • Evt. udarbejdelse af kontrakt til udlejning af værelse, hvis dit barn udlejer værelse i lejligheden
 • Undgå uventede faldgruber og problemer ved forældrekøb
 • Vurdering af alternativ til forældrekøb, fx lån til barnet eller gave eller arveforskud

Få en samlet advokatpakke til forældrekøb, inkl. lejekontrakt mellem forældre og barn.

Kontakt vores erfarne boligadvokater på tlf. 3118 6622 eller 3118 6620 eller skriv til os i formular.