Retssager og voldgiftssager

Advokathuset Bredgade har betydelig erfaring med retssager og voldgiftssager.

Vi bistår i civile retssager og voldgiftssager med arrest, fogedforbud og tvangsfuldbyrdelse, hvor vi fører retssager for byretterne, Sø- og Handelsretten, Østre og Vestre Landsret, Højesteret samt voldgiftsretter herunder de faste voldgiftsretter i Danmark, ad-hoc voldgiftsretter og internationale voldgiftsretter.