Økonomi ved skilsmisse og bodeling logoØkonomi ved skilsmisse og bodeling

Der indgår mange forskellige faktorer ved deling af fællesboet, når et ægteskab ophører. Formue og gæld opgøres. Almindelige arbejdsmarkedspensioner skal behandles separat. Den ene part kan have krav på kompensation i forbindelse med særeje eller i forbindelse med pensioner. Der kan også være tale om et underholdsbidrag til den ene part.

Hvis der er fælles børn, skal der fastsættes aftaler om bopæl og samvær for børnene og et evt. børnebidrag. Læs mere om børn, bopæl og samvær ved skilsmisse her.

Selve skilsmisse eller separationen har som regel også nogle omkostninger. Ansøgningen hos Familieretshuset (Statsforvaltningen) medfører et mindre gebyr. Men der kan være andre omkostninger i forbindelse med den ændrede situation. Måske er man nødt til at sælge huset, omlægge lån, sælge bilen eller tage andre forholdsregler. Det kan også være, at I ikke kan blive enige om betingelserne for skilsmissen.

Har du brug for en skilsmisseadvokat?

Hvis situationen kan virke uoverskuelig og du ikke er sikker på hvilken aftale der vil være den rigtige for dig, kan du med fordel kontakte vores advokater med speciale i skilsmisser. Det er vores holdning at det er bedre at indgå aftaler end at føre retssager. Derfor hjælper vi vores kunder til at finde en fornuftig løsning uden om retten. Det giver som regel de bedste resultater og det er en langt billigere løsning end at føre retssag.

Formue og gæld ved skilsmisse og separation

Hvis ingen af parterne har særeje, betyder det at ægtefællerne har fælles formue i ægteskabet. Hele den fælles formue skal deles i forbindelse med separation eller skilsmisse. Det drejer sig om hus, bil, den ene parts virksomhed, bankkonti, campingvogn, indbo m.v.

Gælden indgår også i bodelingen, men du hæfter kun for din egen gæld og den fælles gæld, men ikke for din ægtefælles gæld. Din ægtefælles gæld indgår i formueopgørelsen, og kan derfor indirekte få indflydelse på din økonomi.

Hver ægtefælles bodel bliver opgjort, og herefter sker der deling, hvis én eller begge bodele er positiv.

Pension ved skilsmisse kan være kompliceret

Vurdering af, om pensionsordninger skal deles ved bodeling kan være vanskelig. Tidligere skulle kapital- og tidsbegrænsede ratepensioner deles mellem parterne, men det gælder ikke mere. I princippet følger pensionen med personen ud af ægteskabet. Men der kan være tale om kompensation til den part der bliver ringest stillet efter ægteskabet. Kompensation sker ikke automatisk men kan stilles som et krav til en aftale om bodeling. Alternativt skal man anlægge retssag. Det kan anbefales, at gennemgå pensioner med en advokat, når ægteskabet skal ophøre.

Rådgivningsmøde – fast pris kr. 3.000

Advokathuset Bredgade tilbyder rådgivningsmøde til en fast pris på kr. 3.000. På mødet får du et overblik over dine rettigheder i forhold til dine børn, separation, skilsmisse og deling af jeres fælles bo. Du får en økonomisk og juridisk vurdering af din situation og vi besvarer dine spørgsmål, så du får en afklaring af det videre forløb i din skilsmisse og bodeling.

Kontakt advokat Claus Christian Hansen, tlf. 31 18 66 22 eller advokat Martine Lykke Tox, tlf. 31 18 66 20 erfarne rådgivere (skilsmisseadvokat) indenfor separation og skilsmisse, ægtefællebidrag, bodeling og børn.