Privat skifte

Hvad er privat skifte?

Ved privat skifte er det arvingerne selv der fordeler arven og behandler dødsboet. Et privat skifte kan foregå med eller uden assistance fra en advokat.

Betingelser for privat skifte

Dødsboet kan behandles som privat skifte, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Alle arvinger skal være enige om at man vil foretage privat skifte.
 • Mindst en af arvingerne skal være myndig.
 • Den afdøde må ikke have oprettet et testamente, som udelukker privat skifte.
 • Der skal være tilstrækkelige midler i boet til at dække boets gældsposter.
 • Arvingerne må ikke være insolvente.
 • Det er IKKE længere en betingelse, at arvingerne påtager sig afdødes gæld.

Hvis betingelserne for privatskifte er opfyldt, og arvingerne selv vil fordele arven og behandle dødsboet, bør arvingerne vælge privat skifte – ofte bistået af en advokat. Hvis boet har beskedne midler vil det være en fordel møde op i skifteretten og drøfte behandlingen af boet.

Opgaver ved privat skifte

Ved privat skifte har arvingerne selv ansvaret for alle de praktiske og juridiske opgaver, som skal varetages i forbindelse med dødsbobehandlingen – og der er mange opgaver. Her er en oversigt over nogle af de væsentligste opgaver:

 • Fordeling/Afvikling af boets aktiver.
 • Betaling af udgifter og afdødes gæld.
 • Udarbejdelse af åbningsstatus.
 • Udarbejdelse af selvangivelse til Skat, hvis boet har en formue over ca. 2.5 mio. kr..
 • Udarbejdelse af boopgørelse senest ca. 1 år efter dødsdagen.

Fordele ved privat skifte?

Privat skifte er billigere end et skifte med bobestyrer. Hvis arvingerne selv kan foretage nogle af opgaverne, er der mange penge at spare, men det er som regel også billigere med bistand fra en arveadvokat.

Hver arving bevarer fuld vetoret over alle beslutninger i boet.

Arvingerne kan selv vælge og udpege en advokat, som de har tillid til og har derfor større indflydelse på forløbet af arvesagen.
Privat skifte er som regel hurtigere gennemført end et skifte med bobestyrer.

Privat skifte – hvornår skal man bruge advokat?

Ved privat skifte er det ofte en fordel at kontakte en advokat med erfaring indenfor skifteret og dødsbo, som kan varetage de mange opgaver med dødsbobehandlingen. Advokaten anmoder om at boet udleveres til privat skifte og aflyser mødet i skifteretten.

Det første møde hos Advokathuset Bredgade er gratis

Advokathuset Bredgade tilbyder et gratis møde til arvinger, På dette møde kan I som arvinger få et overblik over situationen og få en vurdering af, hvordan man bedst kan håndtere dødsboet, så de får det bedste resultat for arvingerne. Vi vil også gennemgå og der er tale om et bo, som med fordel kan behandles som privat skifte. Advokathuset Bredgade har bred erfaring ved rådgivning om arv, arveret og behandling af dødsbo.