Vejledning → Privat skifte eller bobestyrer?

Hvad er privat skifte?

Et privat skifte er den simpleste skifteform, der findes, og derfor også den billigste form for arvingerne. Ved privat skifte er det arvingerne selv, der fordeler arven og behandler dødsboet. For at man kan behandle et dødsbo som et privat skifte, så er der nogle betingelser, som skal være opfyldt. Oftest kan det godt betale sig at rådføre sig med en advokat ifm. privat skifte, da der er mange regler, som man skal være opmærksomme på – specielt hvis boet overstiger en vis nettoformue.

Betingelser for privat skifte

Dødsboet kan behandles som privat skifte, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Alle arvinger skal være enige om at man vil foretage privat skifte.
 • Mindst en af arvingerne skal være myndig.
 • Den afdøde må ikke have oprettet et testamente, som udelukker privat skifte.
 • Der skal være tilstrækkelige midler i boet til at dække boets gældsposter.
 • Arvingerne må ikke være insolvente.
 • Det er IKKE længere en betingelse, at arvingerne påtager sig afdødes gæld.

Hvis betingelserne for privatskifte er opfyldt, og arvingerne selv vil fordele arven og behandle dødsboet, bør arvingerne vælge privat skifte – ofte bistået af en advokat. Hvis boet har beskedne midler vil det være en fordel at møde op i skifteretten og drøfte behandlingen af boet.

Opgaver ved privat skifte

Ved privat skifte har arvingerne selv ansvaret for alle de praktiske og juridiske opgaver, som skal varetages i forbindelse med dødsbobehandlingen – og der er mange opgaver. Her er en oversigt over nogle af de væsentligste opgaver:

 • Fordeling/Afvikling af boets aktiver.
 • Betaling af udgifter og afdødes gæld.
 • Udarbejdelse af åbningsstatus
 • Udarbejdelse af selvangivelse til Skat, hvis boet har en formue over ca. 2.5 mio. kr..
 • Udarbejdelse af boopgørelse senest ca. 1 år efter dødsdagen.

Fordele ved privat skifte?

Privat skifte er billigere end et skifte med bobestyrer. Hvis arvingerne selv kan foretage nogle af opgaverne, er der mange penge at spare, men det er oftest også en god investering med bistand fra en arveadvokat, da der er mange regler og opgaver at tage hensyn til. Privat skifte er som regel også hurtigere gennemført end et skifte med bobestyrer.

Hver arving bevarer fuld vetoret over alle beslutninger i boet

Arvingerne kan selv vælge og udpege en advokat, som de har tillid til og har derfor større indflydelse på forløbet af arvesagen. hvornår skal man bruge advokat til dødsbo?

Ved privat skifte er det ofte en fordel at kontakte en advokat med speciale indenfor skifteret, arveret og dødsbo, som kan varetage de mange opgaver med dødsbobehandlingen. Advokaten anmoder om at boet udleveres til privat skifte og aflyser mødet i skifteretten.

Det første møde hos Advokathuset Bredgade er gratis

Advokathuset Bredgade tilbyder et gratis møde til arvinger, inden de skal til møde i Skifteretten om behandlingen af dødsboet. På dette møde kan I som arvinger få et overblik over situationen og få en vurdering af, hvordan man bedst kan håndtere dødsboet, så de får det bedste resultat for arvingerne. Vi vil også gennemgå, om der er tale om et dødsbo, som med fordel kan behandles som privat skifte. Advokathuset Bredgade har bred erfaring ved rådgivning om arv, arveret og behandling af dødsbo.