Advokat Martine Lykke Tox Advokat Martine Lykke Tox

Speciale

Martine rådgiver om familieret og arveret. Hun har mange års erfaring med sager om skilsmisse, børn, samvær, bodeling, ægtefæller, samlevende, ægtepagter, samejekontrakter mellem samlevende, testamente og ægtepagt, arv og dødsbobehandling.

Martine behandler privat skiftede boer og bobestyrerboer. Hun behandler små og store boer, herunder boer som er skattepligtige og boer med virksomhed hvor der skal ske generationsskifte med skattemæssig succession.

Rådgivningen begynder med en vurdering af sagen og en handleplan. Det bedste resultat opnås ved en grundig gennemgang af sagen, ordentlig kommunikation, målrettet forhandling, empati og forståelse af de menneskelige forhold i sagen. Det er en høj prioritet for Martine, at hun er tilgængelig for sine klienter og at de modtager løbende orientering om sagen.

Du er velkommen til at kontakte Martine for en uforpligtende samtale.

Baggrund

Martine har siden 2003 arbejdet som advokat.

Tidligere var Martine ansat i Danske Banks Hovedsæde. Forinden var Martine ansat på advokatkontor med speciale i lejeret, fast ejendom og ejendomsadministration.

Undervisning ved Københavns Universitet

Martine har undervist på Københavns Universitet i Obligationsret og i Tings- og kreditorret.