Advokat Claus Christian Hansen Advokat (H) Claus Christian Hansen HD

Speciale

Jeg rådgiver selskaber, fonde og finansielle virksomheder indenfor selskabsret, bestyrelsesarbejde, kontraktsret, erhvervslejeret, IT-ret, forsikringsret, konkurrenceret, varemærkeret, persondataret samt corporate governance, compliance og internationale forhold.

Privatkunder rådgiver jeg om skilsmisse, separation, bodeling, arveret, dødsbobehandling, testamenter, ægtepagter, forsikringsret, ansættelseforhold og fast ejendom.

Baggrund

Medejer af Advokathuset Bredgade A/S. Tidligere chefjurist og underdirektør i Tryg. Konstitueret dommer i Østre Landsret. Dommerfuldmægtig i Hvidovre Byret med ansvar for skifte og fogedretten. Politifuldmægtig/offentlig anklager. Advokat og partner i Ret & Råd København. Direktør i internationalt ejendomsinvesteringsselskab Baltic Property Trust.