Advokat Claus Christian Hansen Advokat (H) Claus Christian Hansen HD

Speciale

Jeg rådgiver selskaber, fonde og finansielle virksomheder indenfor selskabsret, bestyrelsesarbejde, kontraktsret, erhvervslejeret, IT-ret, forsikringsret, konkurrenceret, varemærkeret, persondataret samt corporate governance, compliance og internationale forhold.

Privatkunder rådgiver jeg om skilsmisse, separation, bodeling, børn, samlevende, arveret, dødsbobehandling, testamenter, ægtepagter, forsikringsret, ansættelseforhold og fast ejendom.

Baggrund

Medejer af Advokathuset Bredgade A/S. Tidligere chefjurist og underdirektør i Tryg. Konstitueret dommer i Østre Landsret. Dommerfuldmægtig i Hvidovre Byret med ansvar for skifte og fogedretten. Politifuldmægtig/offentlig anklager. Advokat og partner i Ret & Råd København. Direktør i internationalt ejendomsinvesteringsselskab Baltic Property Trust.