Åbningsstatus og boopgørelse, advokat, blåt ikonÅbningsstatus og boopgørelse ved dødsbo

Der er forskellige fremgangsmåder alt afhængig af, om du vælger privat skifte eller skifte med bobestyrer, men åbningstatus og boopgørelse er to centrale elementer i forbindelse med behandling af et dødsbo. Vi forsøger at give dig et overblik nedenfor.

Hvad er åbningstatstus og boopgørelse?

Åbningsstatus er et dokument, der skal bruges for at skabe overblik over afdødes samlede værdier og gæld ved dødsfaldet. Alt afhængig af skifteform udføres det af arvingerne, advokaten eller bobestyreren. Åbningstatussen er en foreløbig opgørelse, så det muligt at danne sig et overblik over afdødes økonomiske situation.

Boopgørelsen er en af de sidste elementer i processen. Den indeholder oplysning om hele forløbet under bobehandlingen, aktiverne pr. skæringsdagen og fordelingen af arven mellem arvingerne. Altså dermed også alle indtægterne og udgifterne i boet fra dødsdagen til skæringsdagen. Denne skal også sendes til skifteretten.

Skifteretten videresender åbningsstatus og boopgørelse til Skat i et privat skifte.

Tidsfrist for åbningsstatus ved privat skifte

Ved dødsboer som behandles som et privat skifte, skal åbningsstatus sendes til skifteretten senest seks måneder efter dødsdagen, dog senest 2 måneder efter udleveringen af boet. Skiftereten tager tidsfristerne meget seriøst, og du kan i sidste instans være ude for at dødsboet overgår til et skifte med bobestyrer, hvis du ikke følger tidsfristerne.

Dødsboskat og boafgift

Hvis den samlede nettoformue på skæringsdagen udgør mere end 2.839.100 kr. Man finder nettoformuen ved at trække boets gæld fra aktiverne. Derudover skal der også tages hensyn til nogle øvrige forhold. f.eks. om boet indeholder en ejendom, der kan sælges skattefrit efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, hvorved ejendommen kan holdes uden for boets aktiver. Boafgift kan opdeles groft i 3 kategoerier. Du kan læse meget mere om boafgift og procentsatserne –> her.

Hjælp til åbningssstatus og boopgørelse fra advokat

I forbindelse med udarbejdelse af åbningsstatus og boopgørelse, er det en god hjælp at have en advokat med på råd. Så er man sikker på, at alle dokumenter bliver udført korrekt, og man får bedre overblik over boet. Derudover hjælper vi også gerne med at: at afregne boafgift, dødsboskat og kreditorer til tiden, besvare spørgsmål om arveret og testamente, rådgive om skatte- og afgiftsmæssige spørgsmål, rådgive om forhold, hvor arven indeholder fast ejendom m.m. – alt sammen til konkurrencedygtig pris.

Advokathuset Bredgade har mange års erfaring i bobehandling, åbningsstatus og boopgørelse.