Erhvervsleje advokat logo Advokat hjælper dig

Advokat gennemgår lejekontrakt til din virksomhed

Vores specialist i erhvervslejeret, advokat Claus Christian Hansen, tlf. 31 18 66 22 gennemgår den nye lejekontrakt inden den underskrives, og rådgiver om konsekvenserne af kontrakten. Du får svar på, om vilkår bør ændres, herunder vilkår om uopsigelighed og om lejen og driftsudgifterne er for høje m.v.

Hvis lejekontrakt allerede er indgået, kan det stadigvæk være muligt at få ændringer gennemført ved aftale med udlejer. Få en gennemgang af din erhvervslejekontrakt

Rådgivningsmøde

Du kan med fordel komme ind til et rådgivningsmøde, hvor vi forklarer forslag til ændringer i din lejekontrakt og hvad du får ud af det. Vi kan også sende dig en skriftlig tilbagemelding, hvis du foretrækker det. Hvis du ikke har erfaring i at forhandle med udlejer, fortæller vi hvordan en kontraktforhandling ofte foregår.

Du kan også overlade hele forhandlingen til advokaten

Du kan også vælge at overlade hele processen med forhandling af din erhvervsleje til advokaten. Du får fra starten at vide hvad det vil koste dig at overlade hele processen til Advokathuset Bredgade, så du trygt kan koncentrere dig om at drive dit erhverv.