Skilsmisse, Hvordan bliver man skilt, logo Sådan forholder det sig, når du skal skilles

Står du og din ægtefælle over for en kommende skilsmisse, gælder det for de fleste om at få afviklet skilsmisseprocessen så effektivt, smertefrit og ubesværet som overhovedet muligt. Dette er dog lettere sagt end gjort. Skilsmisseprocessen medfører nemlig et væld af praktiske og juridiske gøremål, beslutninger og forpligtelser, som du og din ægtefælle hver især og i fællesskab nødvendigvis skal forholde jer til. En række forhold, der ofte kan opleves som barrierer, der besværliggør processen, og som kan trække i langdrag.

Netop derfor er det afgørende at få styr på alle de formelle sager, aftaler og regler, som skilsmissen indebærer, og som rent faktisk muliggør, at I kan blive skilt. Er du i tvivl om, hvordan du bliver skilt og skilt med børn? Og hvordan du og din ægtefælle skal håndtere processen mest konstruktivt? Hvordan gør man?

Hos Advokathuset Bredgade er vi specialiserede i skilsmissesager, og vi har nedenfor samlet de vigtigste ting, du bør være opmærksom på, når du skal skilles. Vi tilbyder dig desuden et personligt rådgivningsmøde til en fast lav pris, hvor vores kyndige skilsmisseadvokat tager hånd om netop din situation og dine behov og yder skræddersyet rådgivning i forhold til både de praktiske, økonomiske og juridiske omstændigheder.

>> Bestil et rådgivningsmøde om skilsmisse lige her <<

Når du og din ægtefælle skal skilles, skal I normalt først starte med at blive separeret. Der er dog nogle undtagelser, hvor I kan blive skilt med det samme uden først at være separeret, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Hvis I er enige om skilsmisse. Det gælder også selvom I har fællesbørn under 18 år. Den tidligere refleksionsperiode er blevet afskaffet.
  • Hvis der er tale om utroskab.
  • Hvis I har levet adskilt i de sidste to år på grund af uoverensstemmelser.
  • Hvis der har været tale om grov vold.
  • Hvis et fælles barn har været bortført til udlandet.
  • Hvis der er tale om bigami – altså at den ene part er gift med flere samtidig.

Hvis ikke der er tale om et af ovenstående forhold, skal I først separeres. Efter et halvt års separation, har I ret til at blive skilt. Her skal du være opmærksom på, at du også skal ansøge om skilsmisse. Bliver der ikke indsendt en ansøgning om skilsmisse, vil du og din ægtefælle fortsat være separeret – altså ikke officielt skilt.

I har hver især ret til at blive separeret – også selvom den anden part ikke vil separeres eller ikke vil underskrive anmodningen om separation. Denne ensidige ret til separation følger af ægteskabsloven og kræver udelukkende, at I følger op på separationen med en reel samlivsophævelse, som betyder, at I flytter hver til sit.

Skilsmisse med børn kræver ekstra hensyn

At blive skilt eller separeret er en hård beslutning, der griber alvorligt ind i begge ægtefællers liv. Denne voldsomme indgriben bliver bestemt ikke mindre, når der er børn i ægteskabet – og dermed skilsmissen. Her er skal der tages ekstra hensyn, så børnene ikke ”kommer i klemme” mellem de to forældre og deres potentielle interessekonflikt.

Få overblik over reglerne på borger.dk inden I laver aftaler om børn og økonomi, når I går fra
hinanden.

Skilsmissevilkår

Der er visse minimumskrav til dig og din ægtefælle, som skal være opfyldt, hvis I vil søge om skilsmisse. Ansøgningen kræver nemlig, at I skal være enige om følgende to centrale forhold:

1. Hvem af Jer skal fortsætte jeres fælles lejemål.
2. Hvorvidt der skal være en pligt til at betale underholdsbidrag, og hvor længe pligten skal vare.

Det er ikke et krav, at I er enige om størrelsen af bidraget.

Underholdsbidrag eller ægtefællebidrag omtales ofte som ”hustrubidrag”, men det kan lige så vel være et bidrag, som kvinden skal betale til manden.

>>Læs mere om hustrubidrag, ægtefællebidrag og underholdsbidrag<<

Skilsmisseprocessen er ikke begrænset til disse to minimumskrav. Der er også en lang række andre juridiske forhold, som I skal tage stilling til, når I skal skilles. Disse forhold kan være vanskelige at overskue og holde styr på, og derfor kan det anbefales at have en fagligt kompetent skilsmisseadvokat med på råd. Hos Advokathuset Bredgade kan vi tilbyde dig et personligt rådgivningsmøde om skilsmisse, hvor du får vished og afklaring om alle de juridiske såvel som praktiske og økonomiske betingelser, der gør sig gældende for netop din skilsmissesituation.

Bortfald af separation

Hvis du og din ægtefælle fortsætter eller genoptager jeres samliv, efter at I er blevet separeret, bortfalder separationen, og I er derfor fortsat gift.

Separationen bortfalder også, hvis I ikke inden 3 måneder efter separationen, flytter hver til sit. Hvis I stadig bor på samme bopæl ved den senere ansøgning om skilsmisse efter separation, kan I ikke få skilsmisse, idet separationen er bortfaldet. Så må I starte forfra med at indsende en ny ansøgning om separation.

Risikoen for bortfald af separationen er derfor meget vigtige at have for øje, så du ikke pludselig ender i en situation, hvor du ikke har ret til skilsmisse.

Skilsmisse i Familieretshuset eller Familieretten

Ansøgning om skilsmisse og separation sendes til Familieretshuset  – tidligere kaldet Statsforvaltningen eller Statsamtet. Hvis du og din ægtefælle ikke kan blive enige om separation og skilsmisse og vilkårene herfor, senest ved vilkårsforhandling i Familieretshuset, skal sagen afgøres af Familieretten, som er en specialafdeling i byretten ligesom eksempelvis skifteretten.

Når Familieretshuset modtager Jeres ansøgning om skilsmisse eller separation, har Familieretshuset mulighed for på eget initiativ at afslutte sagen, hvis de er af den opfattelse, at I ikke kan nå til enighed om separationen og skilsmissen og vilkårene herfor. Familieretshuset kan også indkalde Jer til vilkårsforhandling.

Laves denne vurdering – med eller uden vilkårsforhandling – kan sagen inden for fire uger efter sagens afslutning i Familieretshuset indbringes for Familieretten af hver ægtefælle.

>>Læs mere om proceduren for  skilsmissepapirer – skilsmisseansøgning<<

Få en skilsmisseadvokat – det skaber ro og tryghed – Rådgivningsmøde fast pris kr. 3.000

Skilsmisse eller separation hænger ofte uløseligt sammen med advokaters indblanding – og med god grund. Med en skilsmisseadvokat får du tryghed og sikkerhed for, at alt det praktiske, formelle og juridiske arbejde er i orden i forbindelse med din skilsmisse.

Hvis du skal skilles eller separeres i Familieretten, har du normalt brug for en advokat. Det kan også være en fordel at have en advokat til at hjælpe med at skabe overblik, før du bliver skilt eller separeret gennem Familieretshuset da de vilkår, som du og din ægtefælle bliver enige om i Familieretshuset, vil få vidtrækkende konsekvenser for din økonomi – mange år frem.

>>Læs mere om økonomi ved skilsmisse<<

Hos Advokathuset Bredgade er vi specialister og har mange års erfaring med skilsmisse, bodeling og børn. Vores advokater hjælper med at sikre den mest gnidningsfrie proces – til glæde for både dig og din ægtefælle samt eventuelle fællesbørn. Når du vælger Advokathuset Bredgade, får du derfor en advokat, der er specialist og har erfaring med proceduren, og som tager dig i hånden skridt for skridt. Vi lægger vægt på at give dig overblik og kyndig vejledning, så du kan overskue de beslutninger, du skal træffe – i den rigtige rækkefølge og hastighed. Det giver dig den ro og tryghed, som du har brug for under skilsmissen.

Advokathuset Bredgade tilbyder rådgivningsmøde til en fast pris på kr. 3.000. På mødet får du et overblik over dine rettigheder og pligter i forbindelse med skilsmisse, underholdsbidrag, bodeling og dine børn. Du får en økonomisk og juridisk vurdering af din situation, og vi besvarer dine spørgsmål, så du får en afklaring af det videre forløb i din skilsmisse og bodeling. Vores kontor ligger centralt placeret i København og er let at komme til med offentlig transport.

>> Læs mere om rådgivningsmøde om bodeling ved skilsmisse<< – Vi løser over 50 % af vores skilsmissesager på dette rådgivningsmøde.

Kontakt vores erfarne skilsmisseadvokater, Claus Christian Hansen, tlf. 31 18 66 22 eller Martine Lykke Tox, tlf. 31 18 66 20, for at høre mere og  få et overblik over dine rettigheder i forbindelse med skilsmisse, ægtefællebidrag, bodeling og børn. De sidder klar til at give dig en målrettet rådgivning efter dine behov, så du kommer bedst muligt ud af din skilsmisse. Selvom I er enige om skilsmisse, bør I have hver jeres skilsmisseadvokat.

Vi ser frem til at hjælpe dig.