Afskedigelse under sygdom advokat logo Afskedigelse under sygdom

Opsigelse under sygdom kræver saglig begrundelse

Arbejdsgiveren kan godt opsige en medarbejder under sygdom, uanset om opsigelsen skyldes medarbejderens sygdom eller andet. Langvarig sygdom, eller lægelig dokumentation for at sygdommen bliver langvarig, kan være et tilstrækkeligt argument for opsigelsen. Men det afhænger af en konkret vurdering, om opsigelsen er saglig begrundet.

Funktionærloven og afskedigelse under sygdom

Mange danske lønmodtagere er omfattet af funktionærloven, der indeholder en regel om, at parterne kan aftale at opsigelsesvarslet nedsættes til en måned, hvis medarbejderen har fået løn under sygdom mere end 120 dage inden for de seneste 12 måneder. Hvis denne regel er aftalt, betyder det blot at opsigelsesvarslet for arbejdsgiver er nedsat, men det kræver at arbejdsgiver reagerer rettidigt.

Undgå konflikter ved afskedigelse af medarbejder under sygdom

Afskedigelse af medarbejder under sygdom er en følsom situation, der ofte fører til konflikter, fordi medarbejderen føler sig uretmæssigt behandlet. Derfor anbefaler vi altid, at arbejdsgiver i god tid rådfører sig med en juridisk ekspert.

Kontakt advokat Claus Christian Hansen, tlf. 31 18 66 22 erfaren rådgiver indenfor arbejds- og ansættelsesforhold.