Arv & Dødsbobehandling, advokat, logo Sådan opnår du effektiv dødsbobehandling – fra A til Z

Når en nær slægtning dør, er det ikke kun sorgen, man skal tage sig af. Man skal også forholde sig til mange praktiske og juridiske forhold. Det er de færreste, der er klar over de mange praktiske og juridiske forhold som skal håndteres i forbindelse med behandlingen af dødsboet – og som tager tid. De fleste synes det er meget overvældende.

Det er meget forskelligt, hvor omfattende håndteringen af et dødsbo er. I visse tilfælde kræver det ikke ret meget arbejde, men i de fleste tilfælde vil opgaverne og tvivlsspørgsmålene hobe sig op, og det kan hurtigt virke helt uoverskueligt at skulle forholde sig til. Hvor skal man overhovedet starte og slutte?

Der er tidsfrister, der skal overholdes, og man skal have styr på eventuelle gældsposter, møder i Skifteretten, kontakt til SKAT og meget mere. En masse praktiske og juridiske forhold skal være på plads, for at arvingerne kan afvikle dødsboet.

Her på siden har vi udformet en liste over væsentlige forhold, du bør være opmærksom på, når dødsboet skal behandles. Vi giver dig en række konkrete råd til, hvordan du nemmest håndterer processen fra A til Z, og hvordan du og familien dermed kommer igennem bobehandlingen.

Hvad sker der efter et dødsfald?

Efter et dødsfald skal der ske flere praktiske og juridiske forhold. Når begravelsen er gennemført, skal arvingerne beslutte hvordan dødsboet skal behandles (skiftes). Skifteretten kontakter én af afdødes nærmeste, hvis arvingerne ikke selv kontakter Skifteretten.

>>Læs mere om praktisk og juridisk efter bedemand og begravelse<<

Gratis møde med dødsboadvokat

Advokathuset Bredgade tilbyder et gratis møde til arvinger, inden de skal beslutte hvordan dødsboet skal behandles og inden møde med Skifteretten. På dette møde med dødsboadvokaten kan arvingerne få hjælpe til at beslutte, hvordan dødsboet bør behandles, så de får det bedst mulige resultast. Advokaten forklarer også, hvad der skal ske under dødsbobehandlingen og hvordan arvingerne bedst kan håndtere dødsboet. Mødet er uforpligtende, og arvingerne kan senere vælge at få hjælp fra advokaten til dødsboets behandling.

Advokathuset Bredgade har dødsboadvokater med lang erfaring inden for rådgivning af arv og dødsbobehandling. Vi hjælper og rådgiver arvingerne om alt det praktiske og juridiske inden for behandling af dødsboer.

Kontakt Advokathuset Bredgade for gratis møde

Mødet i skifteretten – beslutning om dødsboets behandling

Når et dødsfald indtræffer i din familie, retter én af jer henvendelse til lokal bedemand. Bedemanden anmelder dødsfaldet til myndighederne. Skifteretten vil efter kort tid indkalde til et telefonmøde, der skal finde sted cirka 4-6 uger efter dødsanmeldelsen. Den indkaldte person vil være den, der er registreret som kontaktperson af bedemanden, men ikke alle arvingerne. På mødet vil skifteretten bede dig oplyse på vegne af arvingerne, hvilken skifteform arvingerne ønsker.

Hvilke skifteformer er der?

  • Boudlæg (begravelsesudlæg): Er muligt, hvis dødsboets aktiver er mindre end 45.000 kroner (2019) – efter betaling af begravelsesudgifterne og gæld med pant/sikkerhed. Ved boudlæg sker der ikke et skifte af boet. Alle afdødes aktiver overdrages til den person, som stod afdøde nærmest og som anmoder skifteretten om boudlæg. Dette gælder uanset om vedkommende er en bekendt, nabo eller arving. Det gælder også selvom afdøde havde oprettet testamente. Afdødes passiver bortfalder.
  • Uskiftet bo: En mulighed for ægtefællen, hvis der var delingsformue (tidligere formuefællesskab) i ægteskabet. Det er en ret til at ”vente” med at skifte boet med arvingerne og dermed gøre det mere overskueligt for ægtefællen at fortsætte sin tilværelse som tidligere, for eksempel at blive boende i huset. Der er en række betingelser, du skal være opmærksom på, og en advokat med speciale i dødsbobehandling kan hjælpe dig. Der er både fordele og ulemper ved at sidde i uskiftet bo. >>Læs mere om uskiftet bo<<
  • Ægtefælleudlæg: Et alternativ til uskiftet bo hvis det samlede fællesbo mellem ægtefællerne har begrænset størrelse. Her kan ægtefællen udtage op til 780.000 kroner (2019), uden at arvinger har krav på arv eller tvangsarv. Også for denne skifteform, er der en række betingelser, som du skal være opmærksom på og en dødsboadvokat kan hjælpe med afklaring.
  • Privat skifte: En skifteform, hvor arvingerne selv står for boets behandling og skifte, udarbejdelse af opgørelser til skifteretten og Skattestyrelsen, fordeling boets aktiver, betaling af eventuel gæld m.m. Det er en betingelse for privat skifte, at alle arvinger er enige om det. Privat skifte kan for eksempel være en god løsningsmodel, hvis du som arving ønsker at have mest mulig indflydelse under boets behandling og afvikling. Nogle arvinger sørger selv for skiftet, men mange vælger at søge råd hos advokat med speciale i dødsbobehandling. Der er også nogle arvinger, som beder advokaten stå for hele bobehandlingen, så de kun skal beslutte væsentlige forhold efter advokatens indstilling og modtage løbende orientering. I denne situation sørger advokaten for, at den retslige proces foregår korrekt – herunder opfyldelse af betingelser og tidfrister i lovgivningen. >>Læs mere om privat skifte<<
  • Forenklet privat skifte: En skifteform som et privat skifte, men med en lidt nemmere behandling af dødsboet. Det er en betingelse, at alle arvinger er enige, og at boets nettoformue ligger under bundgrænsen for boafgift på 295.300 kroner (2019) eller at eneste arving er ægtefællen, som ikke skal betale boafgift. Det er også en betingelse, at boet ikke er skattepligtigt, at afdøde ikke drev virksomhed og at der ikke er arvinger som er repræsenteret ved værge.
  • Bobestyrerbo: En skifteform, hvor dødsboet behandles af en bobestyrer, som er en advokat der er udpeget af skifteretten eller indsat som bobestyrer i afdødes testamente. Bobestyreren tager sig af alt vedrørende boet behandlingen og kan også træffe afgørelse, hvis arvinger er uenige. Bobestyrerbo ses normalt, hvis arvingerne er umyndige, hvis arvingerne er insolvent, hvis afdøde var insolvent eller hvis arvingerne ikke er enige om privat skifte.

Som det fremgår, er der mange muligheder ved valg af dødsbobehandling, og det være vanskeligt at finde ud af, hvilken mulighed der er bedst. Netop derfor er mødet i skifteretten vigtigt, fordi det kan give afklaring og information om boet. Hvis du vælger at søge rådgivning hos dødsboadvokat, kan advokaten også vejlede dig, så du og dine nærmeste kommer nemmest igennem processen.

Du er altid velkommen til at kontakte vores erfarne advokater med speciale i dødsbobehandling, hvis du har praktiske eller juridiske spørgsmål. Hvis du ønsker yderligere information om mødet i skifteretten, kan du læse mere her.

Når det er besluttet, hvilken skifteform arvingerne ønsker, udsteder Skifteretten ved privat skifte en skifteretsattest, så arvingerne kan påbegynde behandlingen af dødsboet, herunder disponere håndtere afdødes aktiver, gæld, omkostninger, indtægter, opgørelse af regnskab til Skifteretten og Skattestyrelsen, opgørelse af eventuel dødsboskat, selvangivelse, opgørelse af boafgiften og fordeling af arven. Nedenfor kan du se vejledning om dødsbobehandling. Se også Checkliste til Dødsbobehandling

Advokat til dødsbobehandling – giver tryghed i en svær tid

Dødsbobehandlingen er komplekst, og dødsboets mange forskellige aktiver og passiver skal håndteres. Boets skatteforhold bør også håndteres. Netop derfor anbefaler vi altid, at arvingerne kontakter advokat med ekspertise inden for dødsbobehandling. Advokaterne hos Advokathuset Bredgade vil gennemgå boets aktiver og passiver, så rådgivningen er tilpasset arvingerne og den løsningsmodel, der tjener arvingernes behov og situation bedst muligt. Arvingerne får et overblik over hele behandlingsprocessen og hvis arvingerne vælger at lade Advokathuset Bredgade stå for dødsboets behandling, får arvingerne løbende vejledning og orientering pr. mail om dødsboets status.

Har du spørgsmål til dødsbobehandlingen, er du altid velkommen til at tage kontakt til os hos Advokathuset Bredgade. Vi står til rådighed og besvarer et hvilket som helst spørgsmål.

Digitale profiler, abonnementer og aktivernes opbevaring

Afdøde havde ofte én eller flere digitale profiler på sociale medier, fx på Facebook, LinkedIn og Instagram. Disse profiler bør lukkes af hensyn til afdøde og arvinger. Hvert socialt medie har deres egne procedurer for, hvordan man anmoder om at få en afdød persons sociale profil deaktiveret og slettet.

Derudover bør afdødes afdøde abonnementer hos forskellige udbydere afvikles og eventuelle faste betalingsoverførsler bør opsiges. Det hører under bobehandlingen, at få opsagt abonnementer på afdødes vegne – eksempelvis Netflix, HBO, medlemskaber i diverse foreninger, mobilabonnement, abonnement til fitnesscenter, kontingenter af forskellig slags m.v.

Det bør også overvejes, om afdødes aktiver er opbevaret betryggende, så dødsboet ikke mister værdi. For eksempel bør afdødes bolig låses og evt. alarm tilsluttes. Bilen bør parkeres et trygt sted og boligen bør vedligeholdelse, så der ikke opstår fugtskader eller lignende.

Hvem skal arve?

Hvem skal arve? Det er et afgørende spørgsmål, der skal besvares ved dødsboers behandling. Det er de færreste, der egentlig kender til arvereglerne, og det kan nemt medføre misforståelser.

I arveloven fremgår det, hvordan arvefordelingen er:

•Hvis afdøde har børn og ægtefælle, vil ægtefællen arve halvdelen og børnene vil arve den anden halvdel (til deling).
•Hvis afdøde ikke har børn, vil ægtefællen arve det hele.
•Hvis afdøde ikke har en ægtefælle, vil børnene arve det hele.
•Hvis afdøde har oprettet testamente, kan arven til ægtefælle og arven til børn begrænses til ¼ (tvangsarven).
•Hvis afdøde ikke har børn eller ægtefælle, kan afdøde frit bestemme, hvem der skal arve.
•Hvis afdødes børn er afgået ved døden, arver børnebørn i deres sted.
•Hvis afdøde ikke har hverken ægtefælle eller børn/børnebørn, arver afdødes forældre. Og hvis afdødes forældre er afgået ved døden, arver afdødes søskende.
•Hvis der ikke er arvinger og hvis afdøde ikke har oprettet testamente arver staten.

Er du eller din familie i tvivl om arvefordelingen, eller forståelsen af afdødes testamente, kan du kontakte en advokat, der er specialeret i dødsbobehandling. Kontakt vores erfarne dødsboadvokater i Advokathuset Bredgade.

Udtagelse af aktiver forlods – aktiver med særlig personlig værdi

Har du mistet din ægtefælle, vil din tilværelse ændre sig – og ofte også din private økonomi. Dødsfaldet kan betyde, at du skal skifte med børn og det vil kunne mærkes økonomisk. Netop derfor er der i arveloven en række muligheder for ægtefællen, som du kan gøre brug af i ved dødsbobehandlingen.

Ægtefællen har ret til at udtage visse personlige aktiver, der udelukkende tjener ægtefællens personlige brug. For eksempel et smykke, som har stor affektionsværdi. Disse personlige aktiver kan udtages ”forlods”, og det vil sige uden at værdien indgår i dødsboets arvefordeling.

De fleste er ikke bekendte med denne mulighed, og det kan være svært at gennemskue, hvad der forlods kan udtages i praksis. Derfor anbefales det, at du søger rådgivning hos en erfaren advokat med speciale i dødsbobehandling.

Få afviklet afdødes gæld – og kom på god fod med kreditorerne

Det er vigtigt, at du er opmærksom på hvad afdøde havde af gæld og kreditorer. Gælden skal betales før der udbetales arv til arvinger og ægtefælle. Opgørelse af gælden og kontakt til bank, realkreditinstitut og kreditorer er en del af dødsbobehandlingen. Du bør overveje, hvordan og hvornår afdødes gæld bør betales. Det gælder også i forhold til de (ekstra) udgifter, der opstår mens dødsboet behandles.

Som en sikkerhed for kreditorer og arvinger, indrykkes besked om dødsfaldet ved ”proklama” i Statstidende. Proklama indrykkes samtidig med at skifteretsattest for boets behandling udstedes. Proklama er således en besked til offentligheden om, at en given person er afgået ved døden. Efter indrykning af proklama, har alle kreditorer otte uger til at anmelde deres krav om betaling i dødsboet. Hvis en kreditor ikke når at anmelde sit krav inden for otte ugers fristen, bortfalder kravet og skal ikke betales af boet. Kreditorer med pant eller anden sikkerhed er ikke omfattet af fristen i proklamaet.

Det er afgørende ved dødsbobehandling, at arvingerne får afviklet afdødes gæld, og holder en god kontakt med kreditorerne, hvis der er behov for at udskyde betalingen og så gælden ikke forøges med gebyrer m.v.

Kom godt i gang med dødsbobehandlingen – få et gratis møde

Vi håber, at du med gennemgangen dødsbobehandling har fået mere indsigt i, hvilke forhold du som ægtefælle eller anden arving bør være opmærksom på.

Advokathuset Bredgade tilbyder et gratis møde til pårørende og arvinger, inden de skal til møde i skifteretten om behandlingen af dødsboet. På mødet kan du og din familie få afklaret jeres situation og få en vurdering af, hvordan I kan håndtere dødsboets behandling mest effektivt.

Mødet er uforpligtende, og I kan frit drøfte jeres spørgsmål med en faglig kompetent advokat, som har stor erfaring med dødsbobehandling og den proces som det medfører emotionelt, praktisk og økonomisk.

Om I efterfølgende ønsker vores assistance til hele eller en del af dødsbobehandlingen er helt op til jer. Vi håndterer de juridiske udfordringer med professionel tilgang og hjælper dig med alle de praktiske opgaver.

Kontakt os gerne, for bestilling af gratis møde om dødsbobehandling. Vores advokater kan tilbyde rådgivning, som kan hjælpe dig og din familie igennem dødsbobehandlingen. Kontakt Advokathuset Bredgade for gratis møde

Kontakt advokat Martine Lykke Tox, tlf. 31 18 66 20 eller advokat Claus Christian Hansen, tlf. 31 18 66 22 erfarne dødsboadvokater.