Hvad er reglerne?

Opsigelse under graviditet er mulig, men…

Lad os slå fast: Virksomheden kan godt afskedige en medarbejder under graviditeten eller barselsorloven, men opsigelsen må ikke ske på grund af graviditeten. Derfor er det ekstra vigtigt, at arbejdsgiver træder meget varsomt og overholder alle regler og eventuelle overenskomster, som den pågældende medarbejder er beskyttet af.

Afskedigelsen skal begrundes i virksomhedens forhold

I forbindelse med store omlægninger og nedskæringer kan det være relevant at fyre en medarbejder, der er gravid eller på barsel. En afskedigelse skal altid være saglig, begrundet og berettiget, og virksomheden skal kunne dokumentere, at fyringen er hensigtsmæssig for virksomhedens forhold.

Tænk på signalværdien – både eksternt og internt

Lever I op til de formelle krav, er der ikke nogen juridisk hindring for opsigelsen, men vi rådgiver altid virksomheden til at tænke på signalværdien både eksternt og internt, for medarbejderomsorg er en væsentlig sympati- og loyalitetsskabende faktor i relation til medarbejdere og kunder.

Kontakt advokat Claus Christian Hansen, tlf. 31 18 66 22 erfaren rådgiver indenfor arbejds- og ansættelsesforhold.