Generationsskifte og Virksomhedsoverdragelse advokat logo Generationsskifte & Virksomhedsoverdragelse

Når det er tid til ejerskifte i virksomheden

Mange virksomheder, der drives af ejeren af virksomheden, står på et tidspunkt over for et ejerskifte eller generationsskifte. Da mange af virksomhederne er startet af ejeren, er det ofte første gang der skal finde et ejerskifte sted. Hvad enten det er første gang eller om det er sket før i virksomhedens historie, stiller det ejeren og virksomheden overfor en række vigtige opgaver i forbindelse ejerskiftet.

Hvad er generationsskifte?

Et generationsskifte er en hel eller delvis overdragelse af virksomheden til en ny ejer. Den nye ejer er ofte en del af familien eller medarbejdere i virksomheden, men det kan også være eksterne investorer der ønsker at drive virksomheden.

Et generationsskifte finder ofte sted pga. ejerens alder, at han ønsker at trække sig helt eller delvis tilbage fra virksomheden. Det kan også skyldes, at ejeren er død, og det er arvingerne der tager over.

Hvorfor generationsskifte?

Det er vigtigt for ejeren af virksomheden både at sikre sig selv økonomisk og sikre at virksomheden kan leve videre, efter ejeren selv er trådt ud af virksomheden. Formålet med et generationsskifte er:

  • at sikre og bevare virksomheden
  • at du som ejer af virksomheden er sikret økonomisk i tiden fremover
  • at køberen overtager en virksomhed, der er veldrevet med gode aktiviteter for fremtiden
  • at virksomhedens medarbejdere bevarer deres arbejdspladser.

Planlægning af generationsskifte

Hvis man begynder planlægning af generationsskifte i god tid, kan man opnå en lang række fordele, ikke mindst af økonomisk art, men også et forløb der giver ro til at finde de rigtige langsigtede løsninger.

Planlægning er vigtig for at skabe et succesrigt generationsskifte. Hvis det er muligt, er det bedst at starte planlægningen af generationsskifte i god tid, gerne før ejeren er blevet 60 år. Ved en god planlægning undgår man at miste en væsentlig del af de immaterielle værdier, der er i virksomheden, og som er væsentlige for virksomhedens fortsatte virke. Der kan være tale om forretningsforbindelser, kontakter til kunder, know-how, goodwill m.v. Når vi som advokater rådgiver om generationsskifte, samarbejder vi altid med virksomhedens revisor i bestræbelserne på at finde den bedste løsning.

Overdragelse af ledelse – det oversete punkt i generationsskifte

Generationsskifte i en virksomhed er komplekst. Det handler er ikke kun om jura og økonomi – det handler i lige så høj grad om ledelse. Hvis man finder en god måde at overdrage ledelsen af virksomheden, sikrer man virksomhedens værdier i form af kundekontakter, knowhow mv. Du bør faktisk starte med de ledelsesmæssige overvejelser, før du kontakter revisor og advokat.

Selskabsformer ved generationsskifte

Der er stor forskel på generationsskifte i virksomheder, der er personligt drevne, og virksomheder, der er selskaber. Der er derfor mange overvejelser, man skal gøre sig, før man starter salget af virksomheden.

Hvis det er en personligt ejet virksomhed, skal man overveje om selskabsformen er den rigtige i forbindelse med generationsskiftet. Mange vælger at omdanne virksomheden til et anpartsselskab eller aktieselskab som forberedelse til generationsskifte, fordi det giver flere muligheder for at sammensætte et salg på forskellige måder. Der er både nogle driftsmæssige og salgstekniske overvejelser samt skattemæssige overvejelser. Her bør man inddrage advokat og evt. revisor for at finde den mest fordelagtige selskabsform til generationsskiftet.

Generationsskifte og arv

I forbindelse med overdragelse og salg af virksomheden, skal du overveje, hvordan arven skal disponeres. Der er mange overvejelser, hvis salget sker til familien, og man skal tænke sig godt om for ikke at skabe splid i familien efterfølgende. Når salget er gennemført, er det fornuftigt at få gennemgået sit testamente for at justere det til den nye situation.

Før generationsskiftet skal du også tænke på, at et dødsfald kan bringe virksomheden i fare. Så før salget, som kan vare et stykke tid, bør man sikre sig med et testamente, som på fornuftig vis tager højde for den værst tænkelige situation, at ejeren dør.

Skulle det ske at virksomhedsejeren dør, inden der bliver gennemført et generationsskifte, står arvingerne i en ofte uoverskuelig situation. Her vil der være tale om en arvesag og en virksomhedsoverdragelse på en gang. For at redde virksomheden må man hurtigst muligt få samlet rådgivere, bl.a. advokat og revisor, for at sikre virksomhedens fremtid og familiens økonomi.

Kontakt advokat Claus Christian Hansen, tlf. 31 18 66 22 der er specialist i generationsskifte.
Eller skriv til os nedenfor.

Nedsættelse af boafgiften og gaveafgiften i familieejede virksomheder forbedrer mulighederne for generationsskifte i de kommende år. Se Info her fra Skatteministeriet.