Advokat til dødsbo – hvornår er det fornuftigt?

Har et dødsbo aktiver af en vis størrelse, måske omkring halv million kroner, eller en vis kompleksitet, eller hvis afdøde har aktiver i udlandet, er det ofte en fordel for afdødes arvinger at benytte en advokat i dødsbo og arveret, som kan anmode skifteretten om, at dødsboet udleveres til privat skifte og hjælpe med behandlingen af dødsboet.

Både juridisk behandling og rådgivning af arvinger

Ved behandling af et dødsbo er en advokat behjælpelig med både den praktiske og juridiske behandling og håndtering af dødsboet. Advokaten rådgiver også arvingerne i forbindelse med skatte- og afgiftsmæssige spørgsmål for at få det bedst muligt resultat. Du kan læse mere om boafgift og særregler her.

Det første møde med advokat for arvingerne er gratis

Advokathuset Bredgade tilbyder et gratis møde til arvinger, inden de skal til møde i Skifteretten om behandlingen af dødsboet. På dette møde kan arvingerne få afklaret deres situation og få en vurdering af, hvordan de bedst kan håndtere dødsboet, så de får det bedst mulige resultat.