Skilsmissepapirer, advokat, logoHjælp til ansøgning om skilsmisse

Hvad er proceduren ved ansøgning om skilsmisse?

Ansøgning om skilsmisse og separation foregår ved Familieretshuset (Statsforvaltningen).

Hvis I er uenige eller i tvivl om vilkårene for skilsmisse eller separation, vil I normalt blive indkaldt til et møde i Familieretshuset, hvor man søger at afklare om alle forhold er i orden, og begge parter ved, hvad aftalen går ud på.

I skal normalt være enige om følgende punkter:

1.  Skal den ene forsørge den anden efter separation eller skilsmisse og i hvor lang tid?
2. Hvem bliver boende i jeres hjem, og hvem skal flytte?

Familieretshuset behandler også uenighed om børn, såsom bopæl, forældremyndighed, samvær og børnebidrag. Læs mere her om børn og Familieretshuset.

Indsendelse af ansøgning – skilsmissepapirer

Ansøg om skilsmisse: Send en skilsmisse ansøgning til det centrale Familieretshus i Aabenraa. Familieretshuset har afdelinger i Købehavn, Ringsted, Nykøbing Falster, Århus, Aalborg, Odense, Ringkøbing, og Rønne. Du kan godt indsende ansøgningen, selvom din ægtefælle ikke vil underskrive ansøgningen. Man kan indsende ansøgningen elektronisk eller printe ud og sende med posten. Du finder blanketterne på www.familieretshuset.dk

Hent skilsmissepapirer her:
Hent papirer til separation
Hent papirer til direkte skilsmisse
Hent papirer til skilsmisse efter en separation

Du kan vælge at indsende skilsmisse papirer elektronisk med NemID eller du kan printe blanketter ud og sende dem med posten.

Husk I skal normalt først separeres, men hvis I er enige om at skilles, kan I normalt indsende skilsmissepapirer og blive skilt med det samme. Læs mere om, hvordan du bliver skilt.

Gebyr til Familieretshuset (Statsforvaltningen)

I skal nu betale et gebyr på kr. 650 til Familieretshuset (Statsforvaltningen) for at blive separeret, og I skal også betale et gebyr på kr. 650 for at blive skilt. Hvis I derfor er enige om at blive skilt med det samme uden først at være separeret, skal I kun betale gebyret en gang.

Hvis I også skal til møde i Familieretshuset, fordi I er uenige om ægtefællebidrag eller retten til lejligheden, skal I betale et yderligere gebyr for vilkårsforhandling på kr. 1.630.

Hvis I ikke kan blive enige

Her er nogle af de ting, som I bør være enige om ved en skilsmisse:

  • Hvordan fordeler I jeres værdier – formue og gæld?  → Læs mere om skilsmisse og økonomi
  • Har I en fælles bolig? Hvad skal der ske med denne bolig?  → Læs mere om bodeling ved skilsmisse
  • Hvordan fordeler I ejendele og indbo?
  • Hvis I har fælles børn, hvordan skal jeres samværsaftale være, hvor skal jeres barn/børn have bopælsadresse, skal der betales børnebidrag og hvordan fordeles omkostninger til jeres barn/børn, skal I have aftale om samvær i ferier? → Læs mere om børn og skilsmisse

Hvis I ikke kan blive enige, er det muligt at Familieretshuset (Statsforvaltningen) kan hjælpe jer. Der er dog en del situationer hvor der er store uenigheder og mange penge involveret. Her vil den ene eller begge parter ofte tage en advokat til at køre skilsmissesagen ved retten.

Få en skilsmisseadvokat – det skaber ro og tryghed – Rådgivningsmøde til fast pris kr. 3.000

Advokathuset Bredgade tilbyder rådgivningsmøde til en fast pris på kr. 3.000. På mødet får du et overblik over dine rettigheder og pligter i forbindelse med skilsmisse, underholdsbidrag, bodeling og dine børn. Du får en økonomisk og juridisk vurdering af din situation, og vi besvarer dine spørgsmål, så du får en afklaring af det videre forløb i din skilsmisse og bodeling.

Hos Advokathuset Bredgade er vi specialister og har mange års erfaring med skilsmisse, bodeling og børn. Vores advokater hjælper med at sikre den mest gnidningsfrie proces – til glæde for både dig og din ægtefælle samt eventuelle fællesbørn. Når du vælger Advokathuset Bredgade, får du derfor en advokat, der er specialist og har erfaring med proceduren, og som tager dig i hånden skridt for skridt. Vi lægger vægt på at give dig overblik og vejledning, så du kan overskue de beslutninger, du skal træffe – i den rigtige rækkefølge og det rette tempo. Det giver dig den ro og tryghed, som du har brug for under skilsmissen.

>> Læs mere om rådgivningsmøde om bodeling ved skilsmisse – fast pris 3.000 kr. << – Vi løser over 50 % af vores skilsmissesager på dette rådgivningsmøde.

Kontakt vores erfarne skilsmisseadvokater, Claus C. Hansen, tlf. 31 18 66 22 eller Martine Lykke Tox, tlf. 31 18 66 20, for at høre mere og at få et overblik over dine rettigheder i forbindelse med skilsmisse, ægtefællebidrag, bodeling og børn. De sidder klar til at give dig en målrettet rådgivning efter dine behov, så du kommer bedst muligt ud af din skilsmisse. Selvom I er enige om skilsmisse, bør I have hver jeres skilsmisseadvokat.