Checkliste til Privat Skifte

 • Beslutning om privat skifte, bobestyrerbo eller uskiftet bo – fordele, ulemper og hæftelse
 • Skiftefuldmagter fra arvinger
 • Anmodning om skifteretsattest sendes til Skifteretten
 • Proklama i Statstidende
 • Skatteoplysninger indhentes og gennemgås
 • Bankoplysninger indhentes og gennemgås
 • Bilag og korrespondance i boet gennemgås
 • Korrespondance med skifteretten
 • Orientering til alle arvinger løbende under bobehandlingen
 • Opsigelse af abonnementer mv.
 • Opsigelse af evt. sociale medier, fx Facebook, Linked-In, Instagram mv.
 • Betaling af regninger
 • Gæld registreres og vurderes/betales
 • Aktiver vurderes af sagkyndig, fx hus, virksomhed, møbler, kunst m.v.
 • Eventuel salg / overdragelse af aktiver, fx salg af ejendom
 • Eventuel tinglysning af overdragelse af aktiver
 • Åbningsstatus udarbejdes og sendes til Skifteretten og Skattestyrelsen (senest 6 mdr. fra dødsdagen)
 • Skatteforhold for dødsboet vurderes og eventuel selvangivelse udarbejdes og indsendes
 • Beregning af boafgift (tidligere arveafgift)
 • Boopgørelse udarbejdes og skæringsdagen besluttes (senest 12 mdr. fra dødsdagen)
 • Boopgørelse sendes til Skifteretten og til Skattestyrelsens godkendelse (senest 15 mdr. fra dødsdagen)
 • Boafgift betales til Skifteretten efter Skattestyrelsens godkendelse
 • Fordeling og udbetaling af arv
 • Boets bankkonti lukkes

Assistance til dødsbobehandling fra Advokathuset Bredgade
Hvis arvingerne ønsker at advokat hos Advokathuset Bredgade håndterer dødsbobehandlingen, vil salæret fastsættes efter hvor meget tid der skal anvendes på sagen. Et sædvanligt dødsbo tager normalt 10-20 timer og salæret afregnes efter kontorets timepris. Bobehandlers salær kan trækkes fra i boopgørelsen og giver derfor fradrag i boafgiften. Salæret afregnes af dødsboet løbende under bobehandlingen og når der er likviditet i boet.

Møde hos Advokathuset Bredgade inden møde med Skifteretten er gratis.

Udover salæret skal boet betale boafgift, eventuelle retsafgifter, udlæg m.v. Boafgiften skal først betales, når boet er ved at være afsluttet.