Familieretshuset (Statsforvaltningen)

Hvis I ikke kan blive enige om børnene – forældremyndighed, bopæl, samvær eller børnebidrag – kan I hver for sig indbringe sagen for Familieretshuset (Statsforvaltningen). Det sker ved at udfylde en blanket på Familieretshusets (Statsforvaltningens) hjemmeside, som du også kan finde her:

Familieretshuset (Statsforvaltningen) indkalder Jer herefter til møde. Vores familieadvokater har skrevet om de fem vigtigste ting, du skal vide, når du skal igennem en skilsmisse med børn. Læs mere her.

Bopæl

Hvis uenigheden vedrører børnenes bopæl, og I ikke kan blive enige på mødet i Familieretshuset (Statsforvaltningen), bliver sagen sendt videre til Familieretten.

Samvær

Hvis uenigheden vedrører samværet, og I ikke kan blive enige på mødet i Familieretshuset (Statsforvaltningen), kan Familieretshuset (Statsforvaltningen) selv træffe afgørelse i sagen. Familieretshuset (Statsforvaltningen) vil høre skole eller institution om deres opfattelse og for større børn vil Familieretshuset (Statsforvaltningen) høre børnene hvad de ønsker.

Børnebidrag

I kan indgå en hvilken som helst aftale om betaling af børnebidrag fra den ene forældre til den anden. Hvis I ikke kan blive enige om det, kan I bede Familieretshuset (Statsforvaltningen) fastsætte bidraget. Størrelsen af børnebidraget fastsættes normalt ud fra den månedlige bruttoindkomst hos den, der skal betale.

Familieretshuset

Se video om Familieretshuset.

Familieretshuset

Kontakt vores skilsmisseadvokater med mange års erfaring i skilsmissesager med børn

Advokathuset Bredgade har mange sager om børn. I alle sager anbefaler vi, at du kommer ind til et rådgivningsmøde, hvor vi gennemgår dine rettigheder. Det er vores erfaring, at et rådgivningsmøde hos os giver ro og tryghed omkring situationen og mange gange kan du indgå en god aftale om børnene. Vi bidrager med at holde konfliktniveauet mellem forældrene nede, og foreslår at der laves enkle aftaler om børnene, som er overskuelig for alle parter, ikke mindst børnene.

Hvis du er indkaldt til møde i Familieretshuset (Statsforvaltningen) om dine børn, kan vi deltage med dig, hvis du føler dig utryg ved at møde alene. Hvis sagen skal afgøres af en domstol, kan vi repræsentere dig i retssagen om bopæl for børnene og forældremyndighed.

Kontakt advokat Claus Christian Hansen, tlf. 31 18 66 22 eller advokat Martine Lykke Tox, tlf. 31 18 66 20 erfarne rådgivere (skilsmisseadvokat) indenfor separation og skilsmisse, samlivsophævelse og børn / bopæl / samvær / forældremyndighed og børnebidrag.