Familieadvokat med speciale i skilsmisse med børn, logo 5 vigtige ting, du skal vide, når du har børn og skal skilles

Der er mange vigtige beslutninger, du skal tage, når du skal skilles – især når der er børn involveret. Der vil  både være en masse praktiske ting, der skal klares, men også et væld af følelser, der skal tages hånd om undervejs. Samtidig skal du undgå en optrappende konflikt. Vores familieadvokater har derfor skrevet om de fem vigtigste ting, du skal vide, når du skal igennem en skilsmisse med børn.

1. Forældremyndighed – hvem skal have børnene?

Når I som forældre bliver skilt og ophæver samlivet, vil den fælles forældremyndighed stadig fortsætte. Så hvis I havde fælles forældremyndighed, før I blev skilt, så har I det også efter skilsmissen. Det betyder, at I skal være fælles om at træffe flere store beslutninger for jeres barn, såsom hvilken skole barnet skal gå på, flytning udenlands, hvad der skal ske, hvis barnet skal opereres, etc.

2. Bopæl – hvor skal børnene bo? 

Under skilsmissen skal I som noget af det første aftale, hvor jeres barn skal have bopæl. Det er nemlig kun muligt for jeres barn at have folkeregisteradresse hos én af jer, som er hos “bopælsforælderen”. Den anden forælder vil blive “samværsforælder”. Bopælsforælderen har bestemmelse over barnets daglige liv og kan træffe nogle beslutninger, som samværsforælderen ikke kan. Det gælder blandt andet valg af barnets daginstitution, flytning inden for landets grænser og om barnet skal gå til skolepsykolog. Samværsforælderen kan bestemme over omsorgen under samværet med barnet.  

3. Samvær – hvor meget samvær skal I have med barnet?  

Når I har besluttet barnets bopæl, skal I som forældre lave en skriftlig aftale om samværet med barnet. Den aftale danner rammen for, hvor meget tid I hver især må have lov til at have med barnet. Samværsaftalen tilgodeser barnets behov og er for barnets bedste. Aftalen er lige så bindende  som en afgørelse eller aftale om samvær, der bliver lavet i Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen). Vi anbefaler, at I får lavet aftalen skriftligt og detaljeret frem for mundtligt for at sikre klarhed og undgå uenigheder. Det er meget forskelligt, hvordan en samværsaftale ser ud, fordi det afhænger af det enkelte barns behov, så derfor kan det være en god idé at få vejledning af en familieadvokat med speciale i skilsmisser med børn.

–> Se eksempel på samværsaftale

4. Børnebidrag – hvordan klarer du økonomien? 

Som forældre har I pligten til at forsørge jeres barn, også selvom I er skilt og ikke længere bor sammen. Et børnebidrag er et bidrag, som den ene forælder betaler til den anden. Det er normalt bopælsforælderen, som barnet har folkeregisteradresse hos, der har ret til børnebidrag fra samværsforælderen. Dog kan der indgås en hvilken som helst aftale om betaling af børnebidrag fra den ene forælder til den anden. Beløbets størrelse afhænger af den månedlige bruttoindkomst hos den forælder, som skal betale børnebidrag. Da det kan være svært at gå tilbage og ændre i en aftale om børnebidrag, så sørg for at få alle vigtige detaljer med fra starten – dette kan en familieretsadvokat også hjælpe med.

5. Under skilsmissen – hold fokus på barnets behov

Det vigtigste under en skilsmisse er at huske barnet. I bør som forældre undgå konflikter, da det kan påvirke barnet negativt på længere sigt. Forsøg i stedet at samarbejde og tænk langsigtet, da opslidende skilsmissesager kan ødelægge barndommen. Et samarbejde kræver noget af begge parter og kommer ikke af sig selv. Det er derfor en god idé at søge professionel rådgivning hos en skilsmisseadvokat, som ikke har personlige følelser involveret, hvis man står midt i en optrappende konflikt. Det er svært at være sin egen advokat.

Det er vigtigt, at man holder hovedet koldt for at undgå unødvendige konflikter og dårlige beslutninger. Mange af disse ting kan være svære at stå med alene, hvorfor det kan være en god investering for børnene og for dig, at have en god familieadvokat med til at hjælpe igennem hele processen.

Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen) – hvis I ikke kan blive enige

Hvis I ikke kan blive enige om børnene – om det måtte være forældremyndighed, bopæl, samvær eller børnebidrag – kan I hver for sig indbringe sagen for Familieretshuset (Statsforvaltningen). Det gør du ved at udfylde en blanket på Familieretshusets (tidl. Statsforvaltningens) hjemmeside, som du kan finde her:

·         Blanket til forældremyndighed og bopæl

·         Blanket til Samvær

·         Blanket til børnebidrag

Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen) indkalder jer herefter til møde. Vores erfarne familieadvokater, med mange familiesager i bagagen, kan tage med dig til mødet, hvis du føler dig utryg ved at møde alene. Hvis sagen skal afgøres af en domstol, Familieretten, kan vi ligeledes repræsentere dig i retssagen om forældremyndigheden og barnets bopæl.

Bopæl, samvær og børnebidrag – hvis I ikke kan blive enige

Hvis I er uenige om barnets bopæl, og I ikke kan blive enige på mødet i Familieretshuset  (tidl. Statsforvaltningen), bliver sagen sendt videre til Familieretten. Hvis I er uenige om samværet med barnet, og I ikke kan blive enige på mødet i Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen), så kan Familieretshuset selv træffe en afgørelse i sagen. Familieretshuset vil høre skolen eller institutionen om deres mening og for større børn vil Familieretshuset høre barnets ønsker. Hvis I er uenige om børnebidraget, kan I bede Familieretshuset om at fastsætte bidraget.

Familieretten

Se video om Familieretten. Udarbejdet af Familieretten.

Familieretten

Kontakt vores skilsmisseadvokater med mange års erfaring i skilsmissesager med børn

Hos Advokathuset Bredgade rådgiver vi i mange sager om børn og skilsmisse, og har mange års erfaring med familiesager. I alle sager, anbefaler vi, at du kommer ind til et rådgivningsmøde, hvor vi gennemgår dine rettigheder. Et rådgivningsmøde hos os er med til at give dig ro og tryghed omkring situationen, og i mange tilfælde kan du indgå en god aftale om børnene. Vi hjælper med at holde konflikten mellem jer som forældre nede og foreslår, at I får lavet enkle aftaler om børnene, som er overskuelige for jer begge og ikke mindst børnene.

Kontakt advokat Claus Christian Hansen, tlf. 31 18 66 22 eller advokat Martine Lykke Tox, tlf. 31 18 66 20 erfarne skilsmisseadvokater indenfor separation og skilsmisse, samlivsophævelse og børn / bopæl, samvær og børnebidrag. Advokathuset Bredgade er et advokatfirma i centrum af København.