Bodeling samlevende advokat, logo Hvordan gør man?

Lovgivning er anderledes for samlevende end for ægtepar

Når man har bodeling efter samliv er det ikke lovreguleret. Din retsstilling ved ophør af samliv vil som regel være en del anderledes end hvis du havde været gift.
I princippet tager du de ejendele med ud af forholdet som du selv bragte ind i forholdet og de ting som du har erhvervet mens I boede sammen. Men virkeligheden er ofte anderledes og de fleste blander deres økonomier når de bor sammen.

Det bedste er hvis man kan blive enige indbyrdes. Alternativet er at få løst uenigheder gennem domstolene.

Advokaten kan hjælpe med at få overblik over bodeling for samlevende

Da der ikke er nogen samlet dansk lovgivning for ugifte samlevende, er der brug for en rådgiver der kan overskue de mange love der kan spille ind når samlevende skilles. I mange tilfælde kan det være en god ide at kontakte en skilsmisseadvokat for at få det fulde overblik i en situation der kan virke uoverskuelig.

Kontakt advokat Claus Christian Hansen, tlf. 31 18 66 22 eller advokat Martine Lykke Tox, tlf. 31 18 66 20 erfarne rådgivere indenfor samlevende og bodeling.