Erhvervsadvokat København Forretningsorienteret erhvervsadvokat

Kommerciel rådgivning

Alle virksomheder kan få brug for en erhvervsadvokat, som er specialiseret indenfor alle de juridiske aspekter i at føre virksomhed. Erhvervsadvokatens rådgivning sker med en forretningsmæssig vinkel, som er baseret på indsigt i erhvervsmæssige forhold. Målet er at omsætte jura til værdifulde og praktiske løsninger, som passer til virksomheden.

Ligeledes kan alle typer af virksomheder have gavn af en juridisk specialist – hvad end man er nystartet iværksætter, som skal have love og regler på plads omkring opstart, eller en stor og erfaren virksomhed, som eksempelvis skal have hjælp til at uddanne medarbejdere internt omkring kontraktskrivning eller GDPR.

Klar aftale, frem for rettens vej

Mange tænker på en erhvervsadvokat som en, man bringer i spil, når et problem er opstået. Men det er oftest billigere at være præventiv end reaktiv. Få styr på virksomhedens vigtige dokumenter fra starten af og undgå langvarige og omkostningstunge sager senere hen. Vores motto er “Klar aftale frem for rettens vej”

Rådgivning til erhverv og firmaer indenfor følgende specialer

Når en virksomhed har brug for en erhvervsadvokat, er det nødvendigt med specialviden. Advokaterne hos Advokathuset Bredgade tilbyder firmaer bred erfaring indenfor følgende specialer:

Hvad er en erhvervsadvokat?

En erhvervsadvokat hjælper virksomheder med rådgivning inden for en lang række forskellige fagområder, og dette gælder både private såvel som offentlige virksomheder. Som erhvervsadvokat er det ens fornemmeste opgave at hjælpe virksomheder med sager og guide dem til, at agere korrekt inden for det konkrete felt, som man har brug for rådgivning til.

Selskabsret

Når man har en virksomhed i selskabsform, er der mange ting man skal være opmærksom på. Overordnet handler selskabsret om regulering af selskaber. Inden for selskabsret findes der flere love og regler, som man skal være opmærksom på, når man stifter eller ændrer noget i et selskab.

Disse regler og love inden for selskabsret kan være svære, at holde styr på, og derfor anbefales det, at man søger professionel juridisk rådgivning hos en advokat, der er specialiseret på området.

Hos Advokathuset Bredgade kan I få juridisk rådgivning til alt inden for selskabsret, hvad enten det er etablering af selskab, valg af selskabsform, omdannelse af selskab (fx fra IVS til ApS), bestyrelse, fusioner, ændring af kapital, likvidationer eller anden form for selskabsretslig ændring.

Kontraktforhold

Det er vigtigt at have styr på sine kontrakter med leverandører og samarbejdspartnere, så man er sikker på, at de aftaler der er indgået, overholdes, eller at man er stillet i en god position, hvis man skulle komme i en situation, hvor kontrakten ikke overholdes.

Det kan være svært at vide, hvad man skal være opmærksom på i kontrakterne, og derfor bør man alliere sig med en specialist på området, så man undgår kontraktuelle problemer med noget, som ikke er skrevet ind i kontrakten.

Erhvervslejekontrakt

Vi ligger inde med specialistviden inden for erhvervslejeret. Vi kan hjælpe enten lejer eller udlejer i sager om erhvervslejeret. Skal du have foretaget ændringer til din erhvervslejekontrakt, så kan vi rådgive dig om konsekvenser, give forslag til ændringer eller en helt tredje problemstilling angående lejekontrakten.

Du kan både få rådgivning til enkelte spørgsmål til kontrakten, du kan få en skriftlig tilbagemelding, men du kan også overlade hele processen med erhvervsleje til advokaten.

Ansættelsesret og personalejura

Hvis du har ansættelsesretslige eller personalejuridiske sager, så kan Advokathuset Bredgade bidrage med mange års erfaring på området, så du får den helt rigtige hjælp til din sag. Det kan både være en sag om afskedigelse af medarbejder, udarbejdelse af ansættelseskontrakter eller en helt tredje sag, der kræver professionel juridisk rådgivning.

Det kan ende i ærgerlige erstatnings- og godtgørelsessager, hvis man afskediger en medarbejder uden saglig begrundelse, eller man udformer ansættelseskontrakter, uden klare retningslinjer og betingelser i stillingen, på både medarbejder og virksomhedens vegne.

Konkurrence- og kundeklausul

Hvis man har en virksomhed, eller befinder sig i en branche, hvor medarbejdere får fortrolig indsigt i forskning, strategi eller et tredje konfidentielt område, som er fundamentalt for virksomhedens videre udvikling, så er det vigtigt at sikre denne viden gennem klausuler. Det kan nemlig skade virksomheden, hvis en medarbejder anvender denne viden i en konkurrerende virksomhed efter sit ansættelsesforhold.

En konkurrenceklausul eller kundeklausul bør oprettes ved starten af ansættelsesforholdet, da det er nemmere at afklare betingelserne fra starten af, men den kan også udarbejdes senere i ansættelsesforholdet.

Vær dog opmærksom på, at kunde- og konkurrenceklausuler ikke er gratis for virksomheden. De koster penge at håndhæve i den periode, klausulen gælder. Det er derfor ikke altid oplagt en god idé at indføre sådanne klausuler.

Vi kan hjælpe med at udarbejde klausuler, så I sikrer fortrolig viden i virksomheden, og at en medarbejder ikke kan skade virksomheden efter ansættelsesforholdet.

Køb og salg af forretning

Advokathuset Bredgade rådgiver også om køb og salg af virksomheder, praksis eller klinik. Lige meget om man er den købende eller den sælgende part, så vil der være professionel juridisk rådgivning at hente, når man skal have overdraget en virksomhed.

Vi rådgiver om vilkårene for den aftale, som skal indgås mellem de deltagende parter, og påpeger vigtige aftalepunkter, som parterne skal tage stilling til i processen.

Generationsskifte

Alle virksomheder med en vis levetid vil, på et tidspunkt, komme til at stå overfor et ejerskifte eller generationsskifte. Mange virksomheder er stiftet af nuværende ejer, og så kan et generationsskifte være første gang i virksomhedshistorien. Om det er første gang eller det er sket før, sætter det ejeren og virksomheden i en position hvor de skal udføre nogle vigtige opgaver, således at man, som ejer, sikrer sig selv, men også sikrer at virksomheden kan køre videre efterfølgende.

Vi kan hjælpe med rådgivning til at indgå en aftale der sikrer både ejer og virksomhed. Vores store erfaring på området gør os kompetente til at hjælpe virksomheder igennem hele processen, og til at svare på alle de spørgsmål de måtte have angående selskabsformer, overdragelse af ledelse, samt planlægning og gennemførsel af generationsskiftet.

Vi kan også rådgive om det skattemæssige aspekt af et generationsskifte i de indledende stadier og samarbejder herefter med specialiserede revisorer.

Entrepriseret

Som entreprenør eller bygherre er det vigtigt, at der foreligger en klar aftale for det arbejde, som skal udføres. Det er både angående betaling, fejl og mangler, forsinkelse og hvad entreprenøren helt præcist skal lave. En advokat i entrepriseret kan hjælpe begge parter med at få lavet en klar aftale, så ingen af parterne er i tvivl om hvad der er aftalt.

På den måde kan man undgå uenigheder og, i yderste konsekvens, tidskrævende og økonomisk tyngende retssager. Det er derfor en god idé at lade en advokat, som er specialiseret i nybyggeri og entrepriseret, gennemgå entrepriseaftalen inden den underskrives.

Hos Advokathuset Bredgade har vi en advokat, der er specialiseret i netop dette, som sidder klar til at rådgive dig i din pågældende sag, hvad enten du er bygherre eller entreprenør.

Iværksætteri

Når man starter op som iværksætter, kan der være mange juridiske spørgsmål, der byder sig i opstarten. Hvilken virksomhedsform skal man stifte og hvilke love og regler er gældende for de forskellige virksomhedsformer?

Samtidig skal man have lavet kontrakter med eksterne leverandører og samarbejdspartnere, eller der skal laves en ejeraftale, hvis man er flere ejere af virksomheden.

Det kan være dyr læring for en nystartet virksomhed, hvis man ikke har styr på det juridiske, så det er en god idé at inkludere en erhvervsadvokat tidligt i processen, så man er sikker på at der er styr på det juridiske fra start af.

Markedsføringsret

De færreste ønsker at komme i klemme med markedsføringsloven. Her er det f.eks. nedskrevet at man, som virksomhed, skal udøve god markedsføringsskik, hvor man tager hensyn til kunder, konkurrenter og generelle samfundsinteresser.

Virksomheder i nogle brancher, må ikke markedsføre sine produkter, og det er samtidig vigtigt, ikke at lave vildledende markedsføring, da man kan straffes for dette.

Det kan være svært at vide, hvordan man må markedsføre sig som virksomhed i sin branche, og derfor kan det være en god idé, at rådføre sig med en advokat så man sikrer, at man overholder de gældende regler og love om markedsføringsret.

Insolvens, konkurs og rekonstruktion

Hvis en virksomhed kommer i en situation, hvor den har svært ved at leve op til de økonomiske forpligtelser, og dermed kommer i en krise, hvor insolvens eller konkurs truer, så kan det have stor betydning, at man får juridisk rådgivning fra en erhvervsadvokat, så man som virksomhed kommer ordentligt igennem krisen.

Hvis man skal have foretaget rekonstruktion af en virksomhed, er det også vigtigt at inkludere en erhvervsadvokat i processen, så man sikrer at det sker korrekt.

Hvad koster en erhvervsadvokat?

Når man får brug for en erhvervsadvokat, så betaler man efter det tidsforbrug, som advokaten bruger på at rådgive den enkelte kunde i den pågældende sag. I nogle tilfælde opkræves der et depositum, og på sager, der varer over en længere periode, kan der ske delafregning på måneds- eller kvartalsbasis.

Hos Advokathuset Bredgade afregnes salæret efter fast timepris. Vi har altid kunden i fokus og derfor finder vi, sammen med kunden, ud af hvordan sagen løses på bedst mulig vis, med fokus på at give kvalificeret juridisk rådgivning, men også i forhold til, hvordan omkostningerne i sagen kan holdes nede.

I forhold til økonomisk hjælp i retssager, snakker man ofte om fri proces eller retshjælpsdækning. Det er kun muligt, at få fri proces i civilsager. Til gengæld er det i nogle sager muligt, at få retshjælpsdækning hvis man, som virksomhed, har en retshjælpsforsikring til erhverv hos et forsikringsselskab.

Hvem skal bruge en erhvervsadvokat?

Alle virksomheder kan få brug for juridisk rådgivning i den spæde start af virksomhedens historie, men også den etablerede virksomhed, kan få brug for specialviden indenfor et givent retsområde. I enhver situation, hvor man har juridiske spørgsmål, bør man søge professionel juridisk rådgivning hos eksperter på området.

Advokathuset Bredgade er et advokatfirma der er placeret i det centrale København, og derfor vil det være oplagt for virksomheder i dette område at søge sin juridiske rådgivning i nærområdet, så man kan få den helt rigtige rådgivning og sparring i sin sag. Virksomheder i København vil altså hurtigt kunne søge specialviden indenfor ethvert juridisk område ved at kontakte os.

Hvis man driver virksomhed i København, bør man opsøge et advokatfirma, som ligger placeret tæt på, da dette giver mulighed for fysisk sparring, og dermed sikres det, at man kan få en klar dialog med sin advokat. Det gør også, at vi kan hjælpe kunden i mål på bedst mulig vis, med de juridiske udfordringer, som kunden står overfor.

Erfaringer og resultater

Vi er et advokatkontor med mange års erfaring i juridisk rådgivning indenfor alle retslige aspekter af erhvervsområdet. Vi formår at skabe resultater og værdi for vores kunder fordi vi har en høj faglig standard, hvor vi evner at give kunden effektive og praktiske løsninger.

Vi deltager ofte i forhandlinger med virksomheders leverandører, kunder eller samarbejdspartnere, hvor vi opnår gode resultater. Det er nemlig vigtigt for os at have øje for kundens behov og omkostninger, og det kan spare kunder for mange penge, at lave en klar aftale fremfor at skulle gå rettens vej.

Kontakt os

Kontakt os i dag, så vi kan finde ud af hvordan vi kan hjælpe dig med den udfordring, som du står overfor. Vi har stor erfaring med at yde professionel juridisk rådgivning på erhvervsområdet, og har gennem tiden hjulpet mange kunder med deres juridiske udfordringer.

Du vælger selv om du vil have et møde med en advokat, ønsker mere information på et givent område eller du har konkrete spørgsmål som du ønsker svar på. Udfyld formularen herunder, hvor du forklarer de udfordringer som du står overfor, og så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Kontakt advokat Claus Christian Hansen, tlf. 31 18 66 22 erfaren erhvervsadvokat.

Erhvervsadvokater hos Advokathuset Bredgade skaber værdi for kunderne fordi:

  • Vi yder juridisk rådgivning ud fra en praktisk vinkel
  • Vi er gode til at forhandle på kundernes vegne
  • Vi omsætter jura til praktiske og effektive løsninger
  • Vi taler et sprog, som er til at forstå
  • Vi har en høj faglig standard
  • Vores motto er “Klar aftale frem for rettens vej”