Forhandleraftaler, agentaftaler og franchiseaftaler advokat logo Forhandleraftaler, agentaftaler og franchiseaftaler

Forhandleraftaler og agentaftaler og forskellige former for distributionsaftaler er vigtige for mange danske og internationale virksomheder. Det typiske agenturfirma beskæftiger sig med import af varer og har normalt en udenlandsk virksomhed som agenturgiver.

Agentaftale og forhandleraftale fastlægger rettigheder

Der er ikke noget ansættelsesforhold mellem agenten og virksomheden, og der laves derfor en agentaftale, som giver agenten ret, evt. eneret, til at forhandle virksomhedens produkter i et bestemt område. Aftalen beskriver samarbejdet mellem agenten som selvstændig repræsentant og virksomheden.

Agentaftale og forhandleraftale skal udarbejdes med omhu

Agentaftalen skal udformes med omhu, så agenten og virksomheden er helt på det rene med aftalens juridiske konsekvenser. Agentaftalen skal blandt andet tage stilling til følgende forhold:

 • Definition af de produkter, der skal sælges
 • Aftalens geografiske område
 • Eneret
 • Markedsføringsindsats, og hvem der betaler denne
 • Salgs- og leveringsvilkår
 • Reklamation fra kunder
 • Priser og betalingsvilkår
 • Størrelse og beregning af provisionen
 • Informationspligt mellem agent og virksomhed
 • Konkurrenceklausul
 • Misligholdelse
 • Ikrafttræden og varighed
 • Opsigelse
 • Lovvalg og værneting

Advokaten hjælper med udarbejdelse af aftalen

Det anbefales, at agentaftalen udarbejdes eller gennemgås af en advokat.

Advokathuset Bredgade har erfaring med udarbejdelse og forhandling af alle former for distributionsaftaler, herunder agentaftaler, forhandleraftaler og franchiseaftaler. Vi deltager ofte i de forhandlinger, der føres mellem parterne og opnår gode resultater for vores klienter.

Kontakt advokat Claus Christian Hansen, tlf. 31 18 66 22, der er erfaren rådgiver i forhandler- og agentaftaler.