Konkurrenceklausul og kundeklausul advokat logo Hvad er reglerne?

Hvornår skal man have klausuler til medarbejdere?

Er det relevant, at jeres medarbejdere bliver pålagt en konkurrenceklausul eller kundeklausul?

Ja, det kan det være, hvis vedkommende har en nøgleposition og/eller særlige kunderelationer. Det kan være medarbejdere med konfidentiel viden om virksomhedens strategi, specialister i udviklingsfunktioner som fx forskning eller IT, og det kan være medarbejdere som har en særlig tæt relation til virksomhedens kunder. Hvis medarbejderen anvender sin viden i en anden virksomhed, kan det have store skadelig virkning for jeres virksomhed.

En konkurrenceklausul eller kundeklausul kan enten oprettes ved ansættelsen af medarbejderen eller i løbet af ansættelsen. Vi anbefaler, at man udarbejder klausulerne ved ansættelsen, da det er lettere at klargøre ansættelsesforholdet fra starten.

Konkurrenceklausuler skal være juridisk gyldige

Både konkurrenceklausuler og kundeklausuler skal overholde nogle regler for at være gyldige, og rækkevidden af aftalerne er individuel. En konkurrence- og/eller kundeklausul for en medarbejder betyder, at medarbejderen som kompensation for sine indskrænkede jobmuligheder skal have halv løn fra fratrædelsen og i hele den periode, klausulen dækker.

Hvad gør man, hvis en tidligere medarbejder overtræder konkurrenceklausul eller kundeklausul?

Når en tidligere medarbejder enten starter for sig selv eller i en ny virksomhed, vil han ofte være interesseret i at undersøge alle muligheder for at ophæve klausulen. Hvis det sker, er det vigtigt for arbejdsgiveren at få en juridisk vurdering af konsekvenserne af en klausul, om den er juridisk holdbar samt hvilke handlemuligheder virksomheden har over for den tidligere medarbejder.

Kontakt advokat Claus Christian Hansen, tlf. 31 18 66 22 erfaren rådgiver indenfor arbejds- og ansættelsesforhold.