Checkliste for overdragelse advokat logo Checkliste for overdragelse af lægepraksis

 • Forhandling mellem parterne
 • Vurdering af inventar og anden driftsmateriel
 • Oplysninger om eventuelle leasede driftsmidler
 • Gennemgang af installationer i lokaler
 • Goodwill – beregning
 • Pris
 • Finansiering
 • Aftale om overdragelse af praksis udarbejdes
 • Sælgers erklæringer og indeståelser
 • Abonnementer
 • Kontakt til organisationer
 • Lejemål – erhvervslejeloven – afståelse
 • Tilladelse fra udlejer
 • Køb / salg af erhvervslokaler
 • Personale – virksomhedsoverdragelsesloven
 • Tilladelse fra myndigheder
 • Ejerforhold – interessentskab, anpartsselskab etc.
 • Flere ejere – aftale mellem ejere
 • Eventuel konkurrenceklausul
 • Eventuelle påbud fra offentlige myndigheder
 • Bekendtgørelse af overdragelse og individuelle meddelelser
 • Formueforhold for sælgers / købers ægteskab
 • Forsikringsforhold
 • Skatteforhold
 • Rådgivning fra revisor