Aftale om børn, bopæl og samvær

Mor:         __________________
Født den: __________________

Far:         __________________
Født den __________________

Barn:       __________________
Født den __________________

Barn:       __________________
Født den __________________

Forældremyndighed og bopæl
Den fælles forældremyndighed fortsætter efter forældrenes skilsmisse.

Børnene skal have bopæl hos mor.

Samvær
Forældrene har aftalt en 5/9 samværsordning for børnene. Det betyder at børnene har samvær med far i lige kalenderuger fra fredag eftermiddag til onsdag morgen.

Parterne er enige om, at alle skoleferier og højtider deles ligeligt mellem far og mor. Forældrene aftaler løbende, hvordan ferier skal fordeles. Eventuel uenighed om ferier kan indbringes for Statsforvaltningen.

Enhver af forældrene kan anmode Statsforvaltningen om ændring af samværet, hvis det er nødvendigt af hensyn til børnenes behov eller hvis forholdene har ændret sig.

Hvis én af forældrene misligholder aftalen, kan den gennemføres med rettens bistand, Retsplejelovens § 478.

Mor                                                                                    Far
Dato:                                                                                  Dato:

_____________________                                                 _____________________