Selskabsret, kontrakt, virksomhedsoverdragelse advokat Selskaber, erhverv, aftaler og bestyrelse

Advokathuset Bredgade har erfaring med selskabsret og erhvervsforhold

 • Valg af etableringsform og etablering af selskaber og filialer
 • Bestyrelse og direktion
 • Kapitalforhøjelser og andre former for kapitaltilførsel herunder mezzaninkapital
 • Kapitalnedsættelser
 • Aktionæroverenskomster og anpartshaveroverenskomster
 • Incitamentsprogrammer, herunder tilrettelæggelse af forskellige former for aktieaflønning
 • Planlægning og gennemførelse af generalforsamlinger, herunder varetagelse af dirigenthverv
 • Vedtægter og vedtægtsændringer
 • Fusion, spaltning og omdannelse af selskaber
 • Likvidation
 • Ledelsesansvar