Ægteskab og skilsmisse i Italien

Af advokat Sandra Moll:

Ægteskaber mellem danskere og italienere er blevet mere og mere almindeligt de sidste 20 år. Også ægteskaber mellem danskere, som ønsker at gifte sig i Italien af ”romantiske” årsager eller bor midlertidigt i Italien, er blevet kraftigt forøget de seneste år.

Når et par indgår ægteskab i Italien, bliver vielsen registreret i civilregister – registro di civile og parret forbliver registreret som gift så længe en skilsmissedom ikke registreres.

Denne artikel er en vejledning for de par, såvel danske som italienske, hvis ægteskabet er registreret i Italien, og som ønsker at blive skilt.

Dansk skilsmisse registreres ikke automatisk i Italien

Opnår parret skilsmisse i Danmark, bliver skilsmissen IKKE automatisk registeret i Italien, dvs. at der sagtens kan opstå tilfælde, hvor par er skilt i Denmark, men ikke i Italien.

Hverken Statsforvaltningen eller domstolene oplyser de italienske myndigheder om, at parterne er blevet skilt i Danmark.

Dansk skilsmisse bevilling kan ikke med sikkerhed registreres i Italien

De fleste par i Danmark skilles ved bevilling, hvis de er enige om vilkårerne. Men det fremgår af vejledningen til skilsmisseansøgningen, at en bevilling ikke med sikkerhed kan anerkendes uden for Skandinavien.

Det er sket, at de italienske myndigheder har anderkendt en bevilling, men det er ofte sket, fordi det italienske civilregister har troet, at en skilsmisse er en dom, dvs. en afgørelse truffet af en domstol.

Ofte har det italienske civilregister også afvist en bevilling og henvist parret til at indbringe sagen til den italienske landsret (tribunale d’appello) med henblik på at opnå anerkendelse af den danske bevilling.

Det er en langsommelig og dyr procedure, og derfor anbefaler vi, at parterne kontakter en advokat der både er dansk og italiensk og som sørger for at sagen indbringes for danske domstole, selv om parterne er enige.

Det behøver ikke at være en dyr eller konfliktfyldt skilsmisse, da parterne i Retten erklærer, at de ønsker en skilsmissedom og i øvrigt er enige om vilkårene.

Opfylder parterne de økonomiske betingelser for at opnå fri proces, skal parterne ikke betale for advokatbistand. Derimod behandles en skilsmissesag i Italien altid for parternes regning, da det ikke er muligt at få fri proces i Italien.

Når skilsmissedommen er afsagt i Danmark, sørger advokaten for at skilsmissen registerets i Italien.

Bodeling

Reglerne for bodeling er forskellige i Danmark og i Italien. I forbindelse med skilsmisse vil advokaten tillige rådgive angående bodelingen. Det er vigtigt, at understrege, at en korrekt vejledning kun kan opnås, ved at advokaten både kender til den danske og det italienske system. Spørger man en dansk advokat uden kendeskab til italiensk ret, vil man få et svar som er forskellig fra det, man vil få ved at stille sammen spørgsmål til en italiensk advokat, som ikke kender til dansk ret, og så er man endnu mere forvirret end før.

Konsekvenserne, hvis man IKKE sletter skilsmisse i Italien, kan være meget alvorlige

Følgende scenarie kan forekomme: Hvis en person alene skilles i Danmark og gifter sig på ny uden at skilsmissen i Italien er registreret, er den person teknisk set ”bigamist”, og kan straffes i Italien med flere års fængsel. Dør en person, som er skilt og gift i Danmark, men aldrig skilt fra sin første ægtefælle i Italien er den første ægtefælle tvangsarving ifølge italiensk lov, og kan derfor arve f.eks. fast ejendom eller bankkonti, som den afdøde ejede i Italien.

At blive skilt i Italien er derfor en nødvendighed, som de italiensk gifte par ikke har råd til at lade være med.

Advokat Sandra Moll, tlf. 31 35 35 60, rådgiver om ægteskab og skilsmisse i Italien. Hun besvarer spørgsmål herom, og man er velkommen til at kontakte hende.