Boafgift eller arveafgift, advokat, blåt ikon Boafgift eller arveafgift

Ordet “arveafgift” blev afskaffet i 1995 med vedtagelsen af boafgiftsloven, hvorfor det i dag kaldes boafgift. Begrebet arveafgift er dog stadig udbredt i folkemunde og benyttes derfor også på denne side. Arveafgift og boafgift er det samme.

Hvor meget betales i boafgift?

Størrelsen på boafgiften eller arveafgiften (som stadig er hyppigt anvendes i befolkningen) afhænger af din relation til den person, der arves af. Boafgiften opdeles i følgende 3 kategorier:

0 % i boafgift – Ægtefælle og registreret partner betaler ikke arveafgift / boafgift.

15 % i boafgift – Dine børn, stedbørn, adoptivbørn, børnebørn, oldebørn, plejebørn (særlige betingelser), svigerbørn, samlever, forældre, frasepareret/fraskilt ægtefælle

36,25 % i boafgift – Søskende, venner, bedsteforældre, samlevers børn (medmindre særlige betingelser er opfyldt)

Boafgiften på 36,25 % består af boafgift på 15 % og tillægsboafgift på 25 %.  Den beregnes på den måde, at man første beregner boafgift på 15 % af boets værdi og derefter beregner tillægsboafgift på 25 % af de resterende 85 %. Det giver en samlet boafgift på 36,25 %.

Du kan få en gratis vejledende beregning på størrelsen af boafgiften –> Tryk her

Bundfradrag

Boets værdi skal nedsættes med bundfradrag inden beregning af boafgift. Bundfradraget reguleres årligt.

Virksomhed eller forretning indgår i dødsboet

Der gælder særregler for beregning af boafgiften, hvis afdøde efterlader sig en virksomhed eller unoterede aktier, der skal overdrages til arvinger. Dødsboadvokat samarbejder med afdødes revisor.

Advokat hjælper med boopgørelse og udregning af boafgift

En advokat med erfaring i behandling af dødsboer og arv kan hjælpe arvingerne med overblik over behandlingen af dødsboet og håndteringen af afdødes aktiver og passiver. Arvingerne skal også tage stilling til, hvad der skal ske med aktiverne, herunder om de skal sælges eller fordeles. Advokaten laver åbningsbalance og boopgørelse for dødsboet, som skal sendes til skifteretten og Skat, og samtidig beregner advokaten boafgiften til staten. Arvingerne skal beslutte, om boets aktiver skal sælges eller fordeles til alle eller nogle arvinger.

>>Læs mere om åbningsstatus og boopgørelse<<

Kontakt advokat Martine Lykke Tox, tlf. 31 18 66 20 eller advokat Claus Christian Hansen, tlf. 31 18 66 22 erfarne dødsboadvokater.