Hvad er arveafgift /boafgift?

Ordet “arveafgift” blev afskaffet i 1995 i forbindelse med indførslen af boafgiftsloven, hvorfor det i dag kaldes boafgift. Størrelsen på boafgiften eller arveafgiften (som stadig er et hyppigt anvendt begreb blandt befolkningen) afhænger af din relation til den person, der arves af.

Hvor meget betaler man i boafgift?

Primært kan kategorierne for boafgift opdeles i 3:

0 % i boafgift – Ægtefæller og registrerede partnere betaler ikke arveafgift / boafgift.

15 % i boafgift – Dine børn, stedbørn, adoptivbørn, børnebørn, olsebørn plejebørn (særlige betingelser) | svigerbørn | samlever | forældre | frasepareret/fraskilt ægtefælle

15 % + 25 % af resterende i tillægsboafgift (36,25 % total) – Søskende | venner | bedsteforældre | samlevers børn (medmindre særlige betingelser er opfyldt)

Tillægsboafgiften regnes ud således, at man første regner 15 % og derefter tager 25 % af de resterende 85 %. Altså bliver det total 36,25 % i tillægsboafgift: 15 % +(25%* (100-15)%)

Du kan få en gratis vejledende beregning på størrelsen af boafgiften –> Tryk her

Særregler og fradrag

Forruden de ovenstående regler, så gælder der særregler, hvis afdøde efterlader sig aktier eller en virksomhed, der skal overdrages til arvinger. Derudover er der også bundfradrag, der skal tages hensyn til, som ligger på 289.000 kr. i 2018. Fradraget reguleres årligt.

En advokat med speciale i arv, dødsbo og skifteret kan hjælpe dødsboets arvinger med at få et godt overblik over behandlingen af dødsboet og håndteringen af afdødes aktiver og passiver, så de kan tage stilling til, hvad der skal ske med aktiverne, herunder om de skal sælges eller fordeles.

Når en virksomhed eller forretning indgår i dødsboet

Hvis afdøde var ejer af en virksomhed eller forretning skal der også tages stilling til om denne skal sælges eller overtages af arvingerne eller lukkes. Advokaten samarbejder ofte med afdødes revisor.

Advokat hjælper med boopgørelse og udregning af boafgift

Et dødsbos arvinger skal oplyse, hvilke af afdødes aktiver, der skal sælges, og hvad der udtages som arvingernes egne. Advokaten laver åbningsbalance og boopgørelsen til skifteretten og beregner boafgiften til staten. Mange bruger stadig ordet arveafgift, men det er nu ændret til en boafgift. Fordeling af arv sker ofte i samarbejde med en advokat med speciale i arv.