Hvad er hustrubidrag, ægtefællebidrag og underholdsbidrag?

Ægtefællebidrag eller underholdsbidrag er et månedligt beløb, som den ene ægtefælle kan risikere at betale i en vis periode til den anden, hvis den ene ægtefælle ved separation eller skilsmisse er bedre stillet end den anden ægtefælle, og den anden ægtefælle har behov for bidrag.

Begrebet hustrubidrag findes ikke mere i lovgivningen, da det er misvisende, fordi manden også kan forsørges af sin tidligere kone. Det er dog stadig udbredt i folkemunde og benyttes derfor også på denne side.

Forsørgerpligt ophører ved skilsmisse

Når man er gift, har man pligt til at forsørge hinanden. Når man bliver skilt eller separeret, ophører denne pligt, men der skal tages stilling til om ene ægtefælle i en periode skal betale bidrag til den anden ægtefælle. Hvis den ene ægtefælle er bedre stillet end den anden ægtefælle, og den anden ægtefælle har behov for bidrag, vil man ofte ved separation eller skilsmisse fastsætte et såkaldt ægtefællebidrag / hustrubidrag.

Ægtefællebidrag kan være kompliceret at fastsætte

Der er mange faktorer der spiller ind når man skal fastsætte et ægtefællebidrag / hustrubidrag:

– Er det noget parterne kan blive enige om?
– Hvor længe har parterne været samlevende og gift?
– Kan den ene part betale til den anden part?
– Er parterne erhvervsaktive?
– Har parterne aftalt, at den ene part skulle gå hjemme eller gå ned i tid?
– Har den ene part opgivet sin tilværelse i et andet land?
– Har parterne forsørgelsespligt over for fællesbørn?
– Hvad er størrelsen af de beløb ægtefællerne har fået ved bodelingen?
– Hvor lang tid skal den ene part betale ægtefællebidrag til den anden part?
– Hvor stort skal bidraget være?
– Hvem kan ændre bidragets størrelse eller betalingens varighed?

Hvis man kan blive enige om der skal betales ægtefællebidrag, kan aftalen indgås i Statsforvaltningen. Hvis man ikke kan blive enige, må man gå rettens vej. Retten tager stilling til om der skal betales ægtefællebidrag / hustrubidrag, mens størrelsen af bidraget fastsættes af Statsforvaltningen.

Fri proces til retssag om ægtefællebidrag

Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces skal du ikke betale for en retssag om ægtefællebidrag. Du får så gratis advokatbistand til sagen.

Satser for ægtefællebidrag

Hvis ægtefællerne ikke kan blive enige om størrelsen af ægtefællebidraget, så fastsættes det af Statsforvaltningen. Som hovedregel er der ikke nogen faste satser for ægtefællebidrag, men det fastsættes ofte ud fra forskellen på de 2 ægtefællers indkomst og om der også skal betales børnebidrag.

Typisk vil bidraget være omkring 20 % af differencen mellem parternes indkomster og ligge i størrelsesorden fra kr. 1.000 til maksimalt kr. 31.000 (2019) om måneden. Beløbet bortfalder, hvis modtageren tjener mere end (bidragsloft) kr. 370.000 om året (2019) eller etablerer nyt samlivsforhold.

SKAT af ægtefællebidrag

Parterne skal være opmærksomme på, at modtageren skal betales skat af ægtefællebidrag, og at den anden part kan fratrække beløbet i skat.

Da ægtefællebidrag / hustrubidrag er et kompliceret område og med mange undtagelser, anbefaler vi, at du kontakter en af vores erfarne advokater.

Kontakt advokat Claus Christian Hansen, tlf. 31 18 66 22 eller advokat Martine Lykke Tox, tlf. 31 18 66 20 erfarne rådgivere (skilsmisseadvokat) indenfor separation og skilsmisse og ægtefællebidrag / hustrubidrag.