Hvad er hustrubidrag, ægtefællebidrag og underholdsbidrag?

Ægtefællebidrag eller underholdsbidrag er et månedligt beløb, som den ene ægtefælle kan risikere at betale i en vis periode til den anden, hvis ægtefællerne ved separation eller skilsmisse, vurderes til at have tilstrækkelig stor forskel i status eller indkomst.

Begrebet hustrubidrag findes ikke mere i lovgivningen, da det er misvisende, fordi manden også kan forsørges af sin tidligere kone. Det er dog stadig udbredt i folkemunde og benyttes derfor også på denne side.

Forsørgerpligt ophører ved skilsmisse

Når man er gift, har man pligt til at forsørge hinanden. Når man bliver skilt eller separeret, ophører denne pligt. Hvis den ene har flere penge end den anden, vil man ofte ved skilsmisse fastsætte et såkaldt ægtefællebidrag / underholdsbidrag / hustrubidrag.

Ægtefællebidrag kan være kompliceret at fastsætte

Der er mange faktorer der spiller ind når man skal fastsætte et ægtefællebidrag:

– Er det noget de to parter kan blive enige om?
– Hvor stort skal beløbet være?
– Hvor lang tid den ene part skal betale ægtefællebidrag?
– Hvem kan ændre beløbets størrelse eller betalingens varighed?

Hvis man kan blive enige om vilkårene, kan aftalen indgås i Statsforvaltningen. Hvis man ikke kan blive enige, må man gå rettens vej.

Da det er et kompliceret område, anbefaler vi at kontakte en advokat, hvis der er tale om beløb af en vis størrelse. Vores eksperter i separation og skilsmisse er Claus C. Hansen, tlf. 31 18 66 22 og Martine Lykke Tox, tlf. 31 18 66 20.

Satser for hustrubidrag / ægtefællebidrag

Hvis ægtefællerne ikke kan blive enige om hustrubidraget/ægtefællebidraget , så fastsættes det af Statsforvaltningen. Som hovedregel er der ikke nogen fast satser for ægtefællebidrag, men fastsættes ud fra længden på ægteskabet og forskellen på de 2 ægtefællers indkomst. Typisk vil det være omkring 20 % af differencen mellem indkomst, men der er ligeledes mange undtagelser, man skal tage forbehold for, og derfor er det også en god idé at få en vejledende beregning af ægtefælle- og børnebidrag inden man beslutter sig for, hvad der skal ske.

Du kan få en vejledende beregning på størrelsen af ægefælle- og børnebidrag for kr. 500,00 – tag kontakt via formularen nedenfor eller ring til en af vores erfarne advokater.