Skilsmissesæreje, logo Få overblik over skilsmissesæreje hos skilsmisseadvokat

Når I bliver gift, etableres der automatisk fælleseje eller formuefællesskab mellem jer som ægtefæller, medmindre I ved ægtepagt indgår aftale om skilsmissesæreje, fuldstændig særeje eller kombinationssæreje.

Fælleseje betyder, at I som ægtefæller skal dele jeres værdier ligeligt ved separation, skilsmisse og død. Fælleseje betyder ikke, at I overtager hinandens gæld. Den, der skriver under på f.eks. et lån, er også ansvarlig for at betale lånet tilbage. Pensionsordninger indgår ikke i fællesejet, medmindre I ved ægtepagt aftaler, at de skal være fælleseje

Ved skilsmissesæreje –> beholder hver ægtefælle sit særeje ved separation eller skilsmisse
Ved fuldstændig særeje –> beholder hver ægtefælle også sit særeje ved den ene ægtefælles død
Ved kombinationssæreje –> er nærmere bestemte aktiver særeje, og andre aktiver er fælleseje

Oprettelse af ægtepagt?

En ægtepagt er en skriftlig og underskrevet aftale om en anden formueordning end fælleseje. Den kan oprettes før eller under ægteskabet, men det anbefales, at den oprettes før ægteskabet. Ægtepagten skal tinglyses for at være gyldig.  Læs mere om oprettelse af ægtepagt her

En ægtepagt kan også tidsbegrænses, den kan gøres betinget, den kan indskrænkes til kun at omfatte bestemte genstande, og den kan indebære en gradvis nedskrivning (aftrapningssæreje) af særejets værdi over en årrække, så ægtefællerne nærmer sig fuldstændigt formuefællesskab.

Selvom der er aftalt skilsmissesæreje eller fuldstændig særeje kan der i nogle tilfælde gives en mindre kompensation, hvis den ene af parterne kommer til at stå meget dårligere økonomisk efter skilsmissen end den anden part.

Kontakt erfarne rådgivere (skilsmisseadvokat) advokat Claus Christian Hansen, tlf. 31 18 66 22 eller advokat Martine Lykke Tox, tlf. 31 18 66 20, hvis du skal have overblik over, hvad skilsmissesæreje betyder for dig ved skilsmisse eller separation, og om der kan være tale om kompensation.