Køb og salg advokat Køb og salg af butik, forretning eller restauration

Advokathuset Bredgade rådgiver virksomheder

Køb og salg omfatter normalt

  • Forhandling og indgåelse af aftale med køber eller sælger
  • Overtagelse og afståelse af erhvervslejekontrakt og tilladelse fra udlejer
  • Eventuel forhandling med udlejer om ændrede vilkår for lejekontrakt
  • Vurdering af virksomheden og inventar i lejemålet
  • Tilladelse fra myndigheder, fx næringsbrev og alkoholbevilling
  • Rådgivning fra revisor om økonomi og skatteforhold

Betingelser for overdragelse af butik og restaurant

Når en virksomhed vil købe en butik, er det vigtigt at overveje, hvilke betingelser der skal gælde for overdragelsen. Det gælder uanset om virksomheden er nystartet eller vel etableret i forvejen.

Det er også nødvendigt at købsaftalen regulerer hvad der skal ske, hvis betingelserne ikke kan opfyldes, fx hvis udlejer ikke vil acceptere afståelse af lejemålet eller købers ønsker om ændring af formålet for erhvervslejekontrakten. Samtidig skal aftalen sikre, at købesummen ikke må udbetales, før alle betingelser er opfyldt.

Hvad kan advokaten hjælpe dig med?

Advokathuset Bredgade rådgiver mange virksomheder om køb og salg af erhvervslejemål. Vi gennemgår erhvervslejekontrakten, og sikrer at virksomheden får gennemtænkt alle de rettigheder og forpligtelser, som overtagelsen medfører. Fx skal virksomheden være opmærksom på bestemmelser om uopsigelighed, hvordan lejen kan reguleres af udlejer og muligheden for ændringer og istandsættelse af lejemålet.

Inden der underskrives aftale om køb af butik, forretning eller restaurant bør virksomheden søge advokatbistand for at opnå en god aftale. Advokathuset Bredgade deltager ofte i forhandlingerne mellem parterne, og kan hjælpe virksomheden til et bedre resultat.

Revisor bistand

Virksomheden bør også søge rådgivning hos revisor om skattemæssige forhold og økonomi. Advokathuset Bredgade kan henvise virksomheder til revisor i anerkendt revisionsfirma, som tilbyder et gratis opstartsmøde.

Kontakt advokat Martine Tox 31 18 66 20 eller advokat Claus Christian Hansen, tlf. 31 18 66 22 for rådgivning.