Fast ejendom, regulering af fast ejendom og entreprise

Advokathuset Bredgade har betydelig erfaring med fast ejendom, regulering af fast ejendom, planer, entrepriser og byggeri. Vores bistand omfatter blandt andet:

  • Køb og salg af ejendomme
  • Naboret
  • Byfornyelse
  • Miljøret
  • Planforhold og anden regulering af fast ejendom
  • Fredninger og byggelinier
  • Entreprise og byggeret
  • Rådgivningsaftaler
  • Tvistløsning, herunder tvister ved domstolene og ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Kontakt advokat Claus Christian Hansen, erfaren rådgiver indenfor fast ejendom og boliglejeret.